Koronavirüs salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası’ndan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçları ertelenecek.

 

Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı şu düzenlemeleri getiriyor:

Salgın nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf sanatkarların, TESKOMB’a ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası’ndan kullandıkları borçları ertelenecek.

 

31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullanılan düşük faizli kredileri düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Vadesinde, taksit vadesinde, hesap devresinde tahsil edilemeyip, tasfiye kapsamına alınmayan alacaklar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihlerinde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geri ödenmeyen borçlar, faiz tahakkuk ettirilerek, belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.

 

Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkarlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

Yüz binlerce kişi nefes aldıran düşük faizli kredi şansı
Yüz binlerce kişi nefes aldıran düşük faizli kredi şansı

Erteleme süresince, esnaf ve sanatkarlara yansıyacak tutar belirlenirken, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Türkiye Halk Bankası’nın kooperatif kredilerine özgü belirlediği cari faiz oranları ile ilgili kararlar kapsamında esnaf ve sanatkarlara uygulanan faiz indirim oranları esas alınacak

Yüz binlerce kişi nefes aldıran düşük faizli kredi şansı

Borçları ertelenmiş esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Düzenleme kapsamındaki esnaf ve sanatkarlara, ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

1.3 milyon esnaf 13 milyarlık borç
Yüz binlerce kişi nefes aldıran düşük faizli kredi şansı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların kredi borçlarını erteleyen Cumhurbaşkanı kararını, Diyarbakır’daki temasları sırasında değerlendirdi.

Yüz binlerce kişi nefes aldıran düşük faizli kredi şansı

Pekcan, “TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi” dedi.

Pekcan, esnaf ve sanatkarların TESKOMB aracılılığıyla kullandığı düşük faizli kredinin toplam tutarının 68 milyar liraya ulaştığını, bunun sadece 42 milyar lirasının 2020 yılında verildiğini bildirdi.