Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), İşgalci İsrail’in Kudüs’teki Dini Kutsallara
Yönelik İhlallerini Kınıyor.

Uluslararası Hukukçular Birliği, İsrail işgal güçlerinin 15 Nisan Cuma günü Filistin
topraklarında gerçekleştirdiği tehlikeli saldırıları büyük bir endişeyle takip etti. Onlarca
yerleşimci Mescid-i Aksa’yı bastı, ibadet edenlere saldırdı, İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya
baskın düzenledi, cami çevresinde ibadet edenleri kelepçeledi, saldırılara ve İsrail polisinin
şiddet tezahürlerine karşılık veren yüzlerce Filistinli genci tutukladı ve ibadet edenlere kurşun
ve gaz bombası attı. Filistin Kızılayı’na göre Filistinli yaralıların sayısı 340’ı geçti ve bu
yararlıların bir kısmı gözlerinden isabet aldı.

Uluslararası Hukukçular Birliği, Cuma günü şafak vakti Kudüs’te yaşananları, İsrail işgal
güçlerinin savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı tiksindirici ihlaller dizisinin bir
uzantısı, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukukun yeni bir ihlali ve
dini ritüelleri uygulama hakkına saygı gösterilmemesi olarak değerlendiriyor.

Bu insan hakları ilkelerinin ihlali ve dini kutsallara saldırının, İsrail işgalinin mübarek
Ramazan ayında dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanların duygularını harekete geçirme
eğilimini göstermektedir. Bu, işgalin uluslararası hesap verebilirlik ve cezadan tekrar tekrar
kurtulmasının, uluslararası toplumun Filistinlileri yüzüstü bırakmasının ve uluslararası hukuk
hükümlerini uygulamadaki ve Filistin halkının haklarını korumadaki başarısızlığının
doğrudan bir sonucudur.

 

Uluslararası Hukukçular Birliği olarak, İsrail’in Müslümanların dini kutsallarına yönelik
saldırılarını ve Filistinlilere karşı işlenen suçları şiddetle kınıyor ve karşı çıkıyoruz. İlgili
uluslararası tarafları önce bu ihlallerin durdurulması, Filistin halkının korunmasının
sağlanması, ardından bu suçların soruşturulması ve saldırganlardan hesap sorulması için
acilen müdahale etmeye çağırıyoruz.

Uluslararası Hukukçular Birliği, ayrıca, Filistin halkının dini ritüellerini kısıtlama olmaksızın
yerine getirme hakkının vazgeçilmez olduğunu teyit eder ve uluslararası insan hakları
kuruluşlarına, maruz kaldıkları ihlalleri ve mağduriyetleri kınayarak Filistinlilerin yanında
durmaları çağrısında bulunuyor.

Necati Ceylan
Avukat
Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri