AK Parti AR-GE Başkanlığı, toplumsal sorunları tanımlayıp halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler geliştirmek ve bunu toplumdan uzak bir şekilde değil, toplumun içerisinde yer alan kişiler, kurumlar ve diğer aktörlerle birlikte yapmayı hedefleyen bir birim olarak kurulmuştur. Bu çerçevede, Partimizin bilgiye önem vermesi gereği olan her alanda her tür araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmekteyiz.

Geniş kapsamlı faaliyetlerimizden biri olan Siyaset Akademisi, seçmenlerin Partimizle bağını kuvvetlendirmek, siyasete yönelik toplumsal ilgiyi artırmak, katılımcıların tarih, siyasal tarih, ekonomi, dış politika vb. alanlarda uzmanlar tarafından bilgilendirildiği Türkiye geneline teşkilatlarımız aracılığı ile yaygınlaştırdığımız eğitim faaliyetimizdir.

Siyaset Akademisinin düşünsel anlamda temelleri ve uygulamaya geçişi Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın talimatları ile olmuştur. AK Parti AR-GE Başkanlığı bünyesinde 2007 yılı içinde projelendirilen, 2008 Ocak ayı itibari ile faaliyete geçirilen Siyaset Akademisi, AK Parti’ye kurumsal bir kimlik kazandırmak ve parti mensupları arasında dil birliği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Uygulamaya başlandıktan sonra, her yıl hedefleri ve öncelikleri toplumun dinamiklerine göre kendini yenileyen bir yapıya dönüşmüştür.

Siyaset Akademisi herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını geleceğin Türkiye’sinin şekillenmesinde etkin rol üstlenecek “birey”ler olarak konumlandırıp, hem siyasal hem de kültürel donanım kazandırmak, bu sayede siyasi hassasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatandaşlar kılabilmek adına kendine bir görev edinmiştir. Bu doğrultuda 2008 Ocak -2013 Haziran tarihleri arasında farklı fikir ve siyasal eğilimlerde olan 50.000’i aşkın insan Siyaset Akademisi’nde eğitim görme imkânı bulmuş, katılımcılardan 25.000’i eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmıştır.

16. Dönemdir kesintisiz olarak ülkemizde uygulanan tek eğitim faaliyetidir. Kurumsal bir niteliğe bürünen Siyaset Akademisi katılımcıları ve verilen eğitim düzeyi ile lisansüstü bir düzeye ulaşmıştır.

Temmuz 2016’da, 17. Dönemi 81 ilde başlayacak olan Siyaset Akademimizin yeni hedefi, Büyük Güç Türkiye için gerekli olan siyasi ve idari yapıların tartışılacağı, bilgilendirileceği, özellikle Dünya’dan örnekler ile somut uygulamalara dayalı bir Akademi programı müfredatından oluşmaktadır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak dört temel başlık altında, yaklaşık 60 alt başlık olarak toplanmıştır. 10 hafta boyunca haftada en az 14 saat ders takip edecek olan katılımcılarımız, Türk Siyasetine Giriş, Siyasal Sistemler ve İdeolojiler, Siyasal Strateji ve İletişim Becerileri başlıklarına ek olarak bu yıl Deneyim Paylaşımları bölümünde demokratik bir platformda daha fazla tecrübe ve siyasi hikayeye birinci ağızdan da şahit olma şansını elde edeceklerdir.

Hedef 2023 Vizyonumuzu daha geniş bir hedef kitle ile paylaşabilmek adına en az iki eğitim başlığında uygulanacak olan Uzaktan eğitim modülümüzün de yer aldığı Akademimiz, Türkiye’nin en değerli akademisyenleri, siyasileri, kanaat önderleri ve uzmanlarının katkıları ile hazırlanmıştır ve Türkiye’nin birçok ilinden akademisyen ve uzmanların katkıları ile uygulanacaktır.

Siyaset Akademisinin uygulanması esnasında hassasiyet gösterdiğimiz konulardan biri de derslere devamlılıktır. Bunun için devamsızlık sınırını %20 ile sınırlamayı uygun gördük. Dönem sonunda ülke genelinde aynı anda yapılacak olan sınav sonucunda ilk bazında ilk 3 sıralamasına giren katılımcılarımıza Genel merkezde Sayın Başbakanımız tarafından başarı belgeleri ve plaketleri verilecektir. Türkiye genelinde birinci olan katılımcımız için ise farklı sürprizlerimiz olacaktır.

AK Parti Siyaset Akademisi’ne katılmış olmak bundan sonraki dönemlerde, AK Parti teşkilatlarında görev alma sürecinde önemli bir farklılık oluşturacaktır.

AK Parti AR-GE Başkanlığı olarak Siyaset Akademisi ile beraber, AK Kütüphanemizde uygulayacağımız yenilikçi projelerimize de devam edeceğiz.

AK Parti Kütüphanemiz, Ocak 2008 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Ar-Ge Başkanlığı’na bağlı olarak kurulmasına karar verilmiştir. Bir yıllık hazırlık çalışmasından sonra 27 Ocak 2009 tarihinde Genel Başkanımız ve şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla kütüphane açılışı yapılmış ve okuyucularına hizmet vermeye başlamıştır.

AK Kütüphane kuruluş çalışmalarından bugüne yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını koleksiyona katmakta ve okuyucularına hizmet vermektedir. Koleksiyonda kitapların yanında, ansiklopediler, sözlükler, almanaklar, kronolojiler, rehberler, kaynakçalar gibi referans kaynakları, basılı ve elektronik süreli yayınlar, VCD-DVD’ler, tezler, makaleler ve raporlar bulunmaktadır. 2009 yılında 3500 bilgi kaynağıyla hizmet vermeye başlayan kütüphane, 2015 yılı sonunda koleksiyondaki bilgi kaynağı sayısını 20 bine ulaştırmıştır. Her geçen gün içerik açısından koleksiyonumuz zenginleşmektedir.

2016 yılı için projelendirdiğimiz Sesli Kütüphane çalışmalarımız, engelli vatandaşlarımıza da erişim imkanı sağlamak adına çok önem verdiğimiz bir proje olarak hayata geçmek üzeredir. Ayrıca, Bu sene beşincisi gerçekleştirilecek olan Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü yarışmasının duyurusu tüm üniversitelere yapılmıştır. Ar-Ge Başkanlığı, hem sosyal ve siyaset bilimleri alanında yapılacak bilimsel çalışmaları desteklemek hem de AK Kütüphanenin tanıtımını yaparak, bilim insanları tarafından kullanılırlığını artırmak amacıyla “Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü” vermektedir. AK Parti hakkında yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan bilimsel makale, tez, kitap ve belgesel türü çalışmalara para ödülü ile birlikte Makaleler ulusal veya uluslararası veritabanlarında indekslenen dergilerde yayımlanması ve tezlerin YÖK ve dengi kurumlarca onaylanması için teşvik edilmektedir.

Önümüzdeki dönemde “Büyük Güç Türkiye” vizyonumuzun ihtiyaç duyduğu en etkin ve dinamik yönetim modelleri ve hükümet sistemleri ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda gerekli siyasi ve sosyal adımları atmak adına başlatacağımız Siyaset Akademisi

Büyük Güç Türkiye Eğitim Programına gençlerimizi, kadınlarımızı ve bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz ve programımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Yorum Yazın