Covid-19 can almaya devam ederken birçoğu derin bir sıkıntı içinde, üzüntü ve endişe yaşıyor. Hem koronavirüs sürecinin devam ediyor olması hem de Ramazan ayı ile birlikte pek çok kişi bu ayın manevi ikliminden ve faziletlerinden faydalanmak istiyor. Ramazanda pek çok kişinin okuduğu duaların başında da sıkıntı duası geliyor. Sıkıntıya, üzüntüye ya da zor duruma düştüğünde okunan dualar, ferahlamak, düzlüğe çıkmak ve ruhsal huzur için pek çok kere okunuyor. Peki, Sıkıntı duası nasıl okunur? Ramazan ayında sıkıntı duası yararları ve faziletleri nelerdir? En çaresiz anda okunacak sıkıntı giderecek dua var mı? İşte sıkıntı duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri…Sıkıntı duası nasıl okunur? Ramazan ayında sıkıntı duası yararları ve faziletleri

Sıkıntı duası isminden de anlaşılacağı gibi kişi sıkıntıya, üzüntüye ya da zor duruma düştüğünde okunan duayı ifade eder. Özellikle bu tarz dualar Müslüman halk için oruç ayı olan Ramazan ayında daha çok okunur. Sıkıntı duası da diğer okunan dualar gibi bu dualardan biridir. Duanın amacını kişinin ruhsal huzurunun sağlanması oluşturmaktadır.

SIKINTI DUASI NASIL OKUNUR?
*”Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm’i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.” … *”Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.”
 
Sıkıntı duasını okumak için şart olan abdest almak değildir. Abdest almadan da besmele çekilerek sıkıntı duasının okunabileceği Diyanet ve İslamiyet tarafından bildirilmiştir. Elbette ki her duayı abdest alarak ve besmele çekerek okumak adaptandır. Temizliğin de göstergesi olarak kabul edilir.
Sıkıntı duasını bilenler ister Arapça yazı olarak ister Türkçe yazı olarak okuyabilir. Bu kişinin tercihine ve bilgisine kalmış bir seçenektir. Arapça bilmeyenler Türkçe anlamını ifade eden şekliyle okur. Sıkıntı duası bu şekilde okunur.
SIKINTI DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ
 
Sıkıntı duasının Arapça okunuşu şöyledir:
Sıkıntılı iken söylenmesi gereken söz: 
Hasbünallah ve ni’mel-vekîl
Sıkıntılı iken okunan dualardan biri: 
Lâilâhe illa ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn
Sıkıntılı iken okunan bir diğer dua: 
La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim
Sıkıntıya düşüldüğünde söylenmesi gereken bir diğer söz:
Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim
Sıkıntılı iken okunan bir diğer dua seçeneği şöyledir:
Lâilâhe illâllâhü’l-azîmü’l-halîmü, Lâilâhe illallâhu rabbü’l arşi’l-azîm. Lâilâhe illâllâhü rabbü’s-semâvâti verabbü’l-‘ardı verabbü’l-‘arşi’l-kerîm.
Yukarıda Arapça olarak verilen sıkıntı dualarının ve sözlerinin Türkçe okunuşu ve Türkçe anlamı şöyle sıralanır:
Allâh’ım senden başka ilâh yoktur, seni her çeşit kusurdan tenzîh ederim. Ben nefsime zulüm edenlerdenim.
Anlamı itibari ile sıkıntıdan kurtulmak için Allah’a sığınmayı ve Allah’tan yardım istemeyi kapsamaktadır. Sıkıntılı iken okunan bu duanın üzüntüyü de giderdiği söylenir.
Sıkıntı duasının tefsiri şöyledir:
 
Sıkıntı duaları ile ilgili bildirilen Hz. Muhammet’in sıkıntılı zamanlarında okuduğu enbiya suresinin 87. ayetidir. Birçok kaynakta bu surenin bu ayetlerinin sıkıntılı zamanlarda kişinin daha huzurlu hissetmesini sağladığı yer almaktadır. İşte enbiya suresinin 87. ayetinin tefsiri İslamiyette şöyle yapılmaktadır:
Hz. Yunus zikret. Öfkeli bir halde geçip gitmiş bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Şekliyle başlayan tefsir sonunda karanlık içinde senden başka tanrı yoktur diye devam etmektedir. Seni tenzih ederim gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek dua edip yalvardı.
Göğsünü senin için genişletmek mi. Üzerindeki yükü kaldırmak mı. Sana eziyet veren ve belini büken o yükü mü. Demek ki zorluğun yanında bir de kolaylık var. O halde boş kaldığın vakit yine bir işe koyul ve yorul ve Rabbine yönel hep ona dua et ondan ümit et ona doğru ol.
RAMAZAN AYINDA SIKINTI DUASI YARARLARI VE FAZİLETLERİ
 
– Ramazan ayında sıkıntı duasının yararları ve faziletleri şöyle sıralanmaktadır:
– Okuyan kişinin içini rahatlatmaktadır.
– Var olan sıkıntısını gidermektedir.
– Okuyan kişiye kalp ve ruh huzuru vermektedir.
– Onu sıkıntıya düşüren manevi huzursuzlukta dua ettiği için yardım geldiği bilinmektedir.
– Sıkıntı ve üzüntü veren iç huzursuzluk gitmektedir.
– Kişi Allah’a daha fazla yakınlaşmaktadır.
– Bereket ve evinin huzuru da sağlanmaktadır.
– Sofrasından yemekle beraber huzur da eksik olmaz.
– Duayı okuyan kişinin yapacağı işi kolaylaşır.
– Hastalıkla boğuşan kişi bu duayı okursa hastalıktan kurtulur ve hafifler.
– Bir işi yapmaya başlamadan önce bu dua okunursa yapacağı o iş kişi anlamadan çabucak biter ve kişiyi mutlu eder.
– Bu dua hayırlı ve bereketli bir gün geçirilmesini sağlar.
– Bu duayı okuyan kişinin umutla dolar.