Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım ve yönetimi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a Madde Bağımlılığı Mücadele Raporu sundu. Başkan Yıldırım, “Sendika olarak madde bağımlılığına karşı mücadelede katkı sağlamak adına tasarlamış olduğumuz projelerin detaylarını Sayın Valimize sunduk” dedi. Raporda en küçük bağımlının yaşının 11’e düştüğüne dikkat çekildi.
Son yıllarda, özellikle sentetik uyuşturucu ve uyarıcıların çeşitlenmesi ve bu maddelerin daha kolay erişilebilir hale gelmesi, madde bağımlılığını giderek daha önemli bir sosyal soruna dönüştürdüğünü anlatan Başkan Yıldırım, sendika kurulları tarafından oluşturdukları Madde Bağımlılığı Mücadele Raporu’nu makamında ziyaret ettikleri İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a sundu.
Madde kullanımı özellikle ergenlik döneminde daha yaygın görüldüğünü anlatan Başkan Yıldırım, “Ergenlik dönemi gelişimin son devresi olup bu dönemde gelişim; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan hızla ilerlediğinden, ergenler kendilerinde gelişen bu değişime uyum sağlayabilmek için çok çabalamaktadır. Toplumun ergenlik ile ilgili düşünceleri, beklentileri ve tutumları, iş-meslek seçimi ve gelecek ile ilgili kaygıları bu döneme özgüdür. Buna bir de aile içi problemler eklenince bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmak kolay olmamaktadır. Gelişen teknolojiye paralel olarak, bağımlılık yapıcı uyuşturucu maddelerin sayısı, çeşidi ve uyuşturucu kullanan sayısı da paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Dünya çapında bir yayılma gösteren uyuşturucu maddeler, sosyo-ekonomik fark gözetmeksizin, her ülkeye ve her topluluğa süratle sızmaktadır. Bağımlılık, insan tutum ve davranışı ve de duyumsaması üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle, bireyi seçtiği nesne karşısında çaresiz bir köle haline getirmektedir. Böylelikle toplum, her planda bu hale gelmiş bireyin katkısından/gücünden/emeğinden daha da önemlisi varlık olarak bireyin kendinden yoksun kalmaktadır. Yeryüzünde pek çok ülkenin geniş bir nüfus grubunun bu etki ile sarsıldığını varsayarsak, insanlığın hangi boyutta kayıplara uğrayacağını kolayca anlayabiliriz” dedi.
En küçük bağımlı yaşı 11
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (TUBİM) uyuşturucu madde bulundurma-kullanma suçlarıyla ilgili yüz yüze görüşme tekniği ile yaptığı çalışmanın bağımlıların yeterli tedavi görmediğini ortaya koyduğunu anlatan Yıldırım, “2010 yılında yapılan ve 2 bin 594 kişiyi kapsayan anket çalışmasına göre madde kullanıcılarının %84,4’ü “Daha önce tedavi gördünüz mü?” sorusuna “Hayır. ” cevabını vermiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre tedavi merkezlerine başvuranların %57,14’ü önceden tedavi gördüğünü, %41,38’i ise daha önce hiç tedavi görmediğini bildirmiştir. Yine Türkiye’de yılda 200 binin üzerinde insanın alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. TUBİM verilerine göre bu zamana kadar tedavi gören en küçük bağımlının yaşı 11, en büyüğü ise 65 olarak bildirilmiştir. Ayrıca Türkiye’de tedavi görenlerin yüzde 11,67’sinin maddeyi 15 yaş öncesi kullandığı görülmüştür. Görüldüğü üzere ülkemizde bağımlılık yaşı endişe verici bir düzeye düşmüştür ve bağımlı sayısı her yıl büyük bir hızla artmaktadır” diye konuştu.
Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube tarafından hazırlanan raporda sıralanan maddeler ise şöyle :
“İlimizde madde bağımlılığı başvurusu ile gelen ya da göz altına alınan vaka sayısının belirlenmesi. Yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, ikamet yeri, eğitim durumu, mesleği, kullanılan madde çeşidini kapsayan veriler ile projelerimizin hazırlanması. Projelerimizi; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Halk Eğitim Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir İş Kadınları Derneği, Sivil Toplum Örgütleri, TRT, Yerel Basın, İş-Kur, maddi-manevi destek vermek isteyen kuruluş ve kişilerin katkıları ile birlikte faaliyete geçirilmesi. Toplanacak olan veriler neticesinde; kullanılan madde çeşidi ve yaş aralığına göre ‘’Madde Kullanımının Yıkıcı Etkisi” konusunda farkındalık yaratan broşür, afiş ve kitapçık hazırlanması. Görsel ve yazılı basında madde bağımlılığı ile ilgili daha fazla yayın yapılmasını sağlamak. Madde kullanan kişilerin topluma daha kolay kazandırılabilmesi için; resim, tiyatro, müzik, spor vs. gibi faaliyetler ile buluşturmak. En çok kullanılan madde çeşidi, bölge ve yaşına göre eğitim programları düzenlemek (Kullanıcı ailesi ve yakın çevresini içeren psikolojik ve sosyal destek.) Madde bağımlılığından kurtulan ve gelişme gösteren kişileri, sosyal projelere dahil etmek.Okullar da madde kullanımının yıkıcı etkilerini anlatan tiyatro gösterisi ve seminerler düzenlemek.Madde bağımlılığından kurtulan ve gelişme gösteren kişilerle tarihi yerlere gezi düzenlemek.Proje kapsamında “Bağımlılık Önleme Çocuk Merkezi” kurulması.Veriler sonucunda risk grubu teşkil eden kişilerin belirlenip; eğitim, sosyal ve ekonomik durumlarında iyileştirmeye gidilmesi ve topluma olumlu bir şekilde kazandırılması.Veriler sonucunda en çok madde kullanılan bölgeleri belirleyip, bu bölgelerde bulunan Belediye, Kaymakamlık, Aile Sağlığı Merkezleri, okullar (idareci öğretmen), Müftülük, Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlıklar, halkın topluca bulunduğu alanlar (Cami, kurs, etkinlikler vb.) çalışan kişilere farkındalık eğitimi vermek.Aile Sağlığı Merkezlerinde ebeveyn seminerleri, Cami cemaatine yönelik (mukabele-Cuma), Kuran kurslarında eğitim vermek.Toplumsal bilinç düzeyini arttırmak için merkezi noktalarda stant kurmak. Her ilçede madde bağımlılığının caydırıcılığını ön plana çıkaran afişlerin özellikle otobüs duraklarındaki ve alanlardaki panolara asılması.Konu ile ilgili promosyon ürünler hazırlayıp, eğitim verilen yerlerde dağıtmak.Etkin bir internet sitesi kurmak ve sosyal medyaya en hızlı şekilde yaymak.Madde bağımlılığından kurtulan yetişkinlere İş-Kur aracılığı ile istihdam sağlamak.Projelerin yürütebilirliğini sağlama için her ilçede bir komisyon oluşturmak.”

Yorum Yazın