Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen, Eğitici ve Yönetici Eğitimlerinin ilki olan “Öğretim İlke ve Yöntemleri” konulu Mesleki ve Kişisel Gelişim Semineri; Ödemiş Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu Salonu’nda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender KARABULUT, Şube Müdürleri, ilçedeki tüm okul ve kurum idarecileri ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Önder Karabulut etkinliğin açılış konuşmasında öğrenme etkinliklerinin hayat boyu devam ettiğini belirterek öğretmenlerin de değişen ve gelişen eğitim programlarına ayak uydurmak için sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Karabulut; “Bu yüzdendir ki ilçemizde Mesleki ve Kişisel Gelişim Seminerleri düzenlemeye ve sürekli olarak uygulamaya karar verdik. Gördüğüm kadarıyla salonu tamamen doldurmuşuz. Bu da biz öğretmenlere yakışacak bir hareket.” diyerek sözü Dr. Bekir Emiroğlu’na bıraktı.

Ergenlikte Duygular İstikrarsızdır

Konuşmasına öncelikle ergenlik dönemi ve sorunlarından bahsederek başlayan Dr.Bekir Emiroğlu; ‘’Ergenlik dönemini; bireyde gözlenebilen sürekli ve süratli bir gelişim devresi olarak tanımlayabiliriz. Ergenlik döneminde cinsel uyanışla birlikte, yeni ruhsal tepkiler ve davranışlar belirmeye başlar. Dengeli ve uyumlu ilkokul çağı gider, yerine oldukça tedirgin, kuruntulu, güç beğenen ve çabuk tepki gösteren bir ergen gelir. Ergenlikteki fiziksel gelişme olayı, ergenin bütün dikkatini kendi üzerinde toplamasına neden olur ve onu ilgilendiren en önemli konu, fiziki yapısıyla ilgili başkalarının yaptığı değerlendirmedir. Duygu yoğunluğu artar. Artan bu duygular davranışlara coşkulu tepkiler olarak yansır(günlük tutma, şiir yazma, yüksek sesle müzik dinler) Duygularda istikrarsızlık göze çarpar. Gittikçe artan bağımsızlık gereksinimi ortaya çıkar. Sık sık yalnız kalma isteği artar. Sevgi, aşk gibi duygular artmakla birlikte aşırılıklar gözlenebilir.” dedi.

Emiroğlu; “Genç soyut düşünme kabiliyetiyle kendine özgü bir ahlak anlayışı ve tutarlı bir değerler sistemi oluşturmaya çalışır. Genç bu dönemde hem biyolojik bir gelişme gösterirken diğer yandan da soyut düşünme gücünün gelişmesiyle bu dünya içindeki konumunu ve görevini bilme ve belirleme ihtiyacıyla karşı karşıya gelmektedir Ergenlik dönemi gencinin fiziki ve zihni yapılanması, onu çocukluk döneminden farklı bir kimlik arayışına yöneltir. Genç zihnindeki soru ve sorunlara birtakım çözümler aramaya başlar. Kimi zaman bir büyüğüne benzemeye çalışacak kimi zaman siyasi –ideolojik gruplara yönelecek, kimi zaman da dinin kendisini bir kurtarıcı olarak görecektir. Günümüz insanının ruhsal yapısı, aşırı etkinlik gösterme, saldırganlık, aşırı gerginlik, yarışma vs. gibi unsurlar üzerine temellenir. Toplumda meydana gelen hızlı gelişmelere paralel olarak kültürel normlarda, dini inanç ve değerlerde zayıflama görülmektedir. Bunun sonucunda da insanlar umutsuzluğa düşmektedir. Özellikle bundan en çok etkilenen de gençler olmaktadır.’’ diyerek bu dönemde yaşananlara işaret etti.

Öğretmenlerimiz İşlerine Bir Sevda İle Yaklaşmalıdır

Öğretim ilke ve yöntemleri konusunda etkili ve karşılıklı soru cevap şeklinde sunum gerçekleştiren Emiroğlu; “Okul öğretiminin daha etkili bir şekilde yürütülmesi için gerek hizmet öncesi gerekse hizmet içi eğitim çalışmaları geliştirilmelidir. Öğretmenlerin daha etkili bir öğretim sağlamalarına katkı amacıyla farklı öğretim materyalleri geliştirilmelidir. Amaçlar, içerik, öğretim süreci ve değerlendirme boyutlarında program geliştirme çalışmalarına devam edilmelidir. Öğretmenlerimizin işlerine bir

sevda ile yaklaşmaları tüm bu olumsuzlukları bertaraf etmeye yetecektir.’’ diyerek tavsiyelerde bulundu.

Programın sonunda Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender KARABULUT; sunumlarını gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Doktor Bekir EMİROĞLU’na Ödemiş Halk Eğitim Merkezince hazırlanmış olan rölyef çalışmalarını takdim etti

Yorum Yazın