* CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, 17 – 25 Aralık’ta ortaya çıkan ayakkabı kutularındaki paralara faiz var, memur emeklilerinin geriye dönük ikramiyelerine yok.

* Yiğit, Hükümet’in Anayasa Mahkemesi kararı gereği 30 yılın üzerinde çalıştığı halde 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alan memur emeklilerine yapacağı geriye yönelik ödemede faiz ödememek için yasal düzenleme hazırlığı içinde olduğunu belirtti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi CHP izmir Milletvekili Ali Yiğit, hükümetin memur emeklilerinin geriye dönük ikramiye alacaklarıyla ilgili yeni bir “Alicengiz” oyunuyla karşı karşıya olduklarını belirtti. Yiğit, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunlara değindi.

“30 yılın üzerinde çalıştıkları halde mevcut düzenleme gereği 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alınmasına yönelik yapılan başvurular üzerine 7 Ocak 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etti. Böylece 30 yılın üzerinde çalışanlara yönelik çalıştıkları yıla göre geriye dönük ikramiye ödenmesinin yolu açıldı. Ancak bu durumda olan 408 bin kişi Anayasa Mahkemesi kararına rağmen ortaya çıkan yeni durumdan re’sen yararlandırılmamışlardır. Bunun sonucunda dava açanlar, geriye dönük ikramiyelerini dava açtıktan sonraki tarihten itibaren işletilmek üzere yasal faiziyle geri alırken, dava açmayanlara ise emekli oldukları tarih itibarıyla hesaplama yapılarak ödeme yapılması için yasal düzenlemeye gidilmektedir. Böylelikle hem açılmış olan davalar düşmüş sayılacak hem de hükümet mahkeme ve faiz giderlerinden kurtulmuş olacaktır. Hükümet’in getirdiği tasarıya göre iştirakçilerin emekli oldukları tarih itibarıyla almış oldukları ikramiyeye esas olan gösterge rakamları üzerinden hesaplama yapılacaktır. Bu noktada bu iştirakçilere emeklilik tarihinden bugüne kadar geçen süre için ne bir yasal faiz ödemesi yapılmakta, ne de memur maaşlarına gelen zamlar hesaplamaya dâhil edilmektedir. Oysa şu anda bu kişiler dava açmaları halinde yasal faize de hak kazanmaktadırlar. Ayakkabı kutularındaki paraya faiz ödeyen hükümet, memurların alın teriyle kazandıkları geriye dönük emekli ikramiyelerine faiz ödenmemesi için yasal kılıf hazırlama derdindedir. Oysa bu AKP’nin bir tasarrufu değil, hukuken gecikmiş bir hakkın iadesidir. Bununla ilgili komisyonda yaptığımız konuşmada “bunun kul hakkı yemek” olduğuna değindik ve ya geçmişe yönelik ikramiyeler için bugüne kadar olan yasal faizin işletilmesi ya da bugün eşdeğer memur emeklisine ödenen ikramiye üzerinden hesaplama yapılması için önergeler verdik. Ancak ne yazık ki hükümet tarafından kabul edilmedi. Konu genel kurulda görüşülürken de bunun mücadelesi içinde olacağız. Çünkü bu durum devlete karşı dava açmayanları cezalandırmak olduğu gibi, hakkaniyet ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.”

 

Yorum Yazın