Bugün, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Kemalpaşa Belediyesi hedef gösterilerek arsa satışlarıyla ilgili olarak kamuouyunun algısını yanıltıcı bilgilere yer verilmiş; bu noktada açıklama ihtiyacı duyulmuştur. Konu özetle şöyledir:

Kemalpaşa Belediye Meclisi’nin 02/11/2015 tarih ve 217 sayılı kararı ile ilçemizdeki Akalan, Aşağı Kızılca ve Yukarı Mahalleleri(Sekiz Eylül Mah.)’nde bulunan toplam 33 adet taşımazın satışının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığına ilişkin husus, 5953 Sayılı Kanun’un 18/e maddesi gereğince mevcut üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. Sonrasında 09/11/2015 tarih ve 1317 sayılı başkanlık makamının oluru ile muhammen bedel tespit komisyonu oluşturulmuş ve taşınmazların muhammen bedelleri tespit edilmiştir. Bu taşınmazların satışının ise 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 5 Ocak 2016 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kadar açık olmasına rağmen; son derece şeffaf şekilde sürdürülen bu işlemlerle ilgili anlamsız haberlere yer verilmeye çalışılmıştır.

Buradan öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki; Kemalpaşa Belediyesi’ne ait arsalarla ilgili işlemler, meclisimizin hür iradesiyle alınmış kararlara dayanır. Siyasi partisi fark etmeksizin halkın seçtiği meclis üyelerinin kararları yok saymak, öncelikle seçmen iradesine saygısızlık etmektir. Üstelik oy birliği ile alınmış bir kararı ve buna bağlı devam eden süreci, basit bir al-sat işlemi haline indirgemek akıl almaz bir sorumsuzluktur. Kaldı ki, sözü edilen Akalan Mahallesi’ndeki 31 taşınmazla ilgili talep yine burada yaşayan vatandaşlarımızdan gelmiş; böylece uzun yıllardır süre gelen belirsizlik ortamının sonlandırılması istenmiştir. Son derece iyi niyetle ve makulce karşılanan bu talep, belediye meclisimiz tarafından karşılık bulmuş ve gerekli çalışmaların başlatılması için onay verilmiştir.

Taşınmazların satışıyla ilgili işlemlerin, ilgili kanunlara uygun olarak açık ve net şekilde yapılacağı; satışların yapılacağı gün ve saate kadar bilinirken; bazı basın yayın organlarında sanki ‘oldu-bitti’ havası verilmeye çalışılmıştır. Bu doğru ve tutarlı bir yaklaşım değildir.

Bir kentin Şehr-i Emini’ni, yani şehrin emanet edildiği belediye başkanını ve onun temsil ettiği makamı, zihinleri karıştıracak şekilde konumlandırmaya çalışmak ise ne ahlakla ne de gazeteciliğin etik anlayışı ile bağdaşır. Mesleki zafiyetin her unsurunu gösterecek şekilde, muhatabına dahi soru sormadan gazetecilik yapmaya çalışmak ve başka amaçlar gütmek tarafımızca kaygıyla karşılanmaktadır. Sözü edilen bazı haberde Akalan’da en büyüğü 2 bin metrekare olarak belirtilen yer Akalan’da dahi değildir, Aşağı Kızılca’dadır. Bu kadar basit bir bilgiyi dahi araştırma zahmetine girmeyen bazı basın yayın organları kendilerini ciddiyetsiz duruma, yaptıkları haberi de komik hale getirmektedir.

Belediyenin en üst makamları tarafından son derece açık ve şeffaf şekilde sürdürülen işlemleri, küçük ve anlamsız zihin oyunlarıyla siyasi manipülasyonlara alet etmek isteyenler ise elbette bunda başarısız olacaktır.

Son olarak şunu belirtmek isteriz ki; biz siyasi bir partiyi değil, halkımızın bize emanet ettiği bir belediyeyi yönetiyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte düne kadar Akalan’daki meydanı nasıl pırıl pırıl yaptıysak; Örnekköy’e nasıl Bilgi Evi inşa ettiysek ve kent merkezine nasıl Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’nin temelini attıysak, yarın da gidip başka alanlarda ve kulvarlarda hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Kamuouyuna saygıyla duyurulur.

Yorum Yazın