Değerli basın mensupları,

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve Kemalpaşa Belediyesi’ndeki görevli memur ile belediye şirketimiz Kemalpaşa-Bel İmar Teknik Turiz Hizmetleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin idari personeli arasında meydana gelen ‘tatsız’ durumla ilgili açıklama ihtiyacı duyulmuştur. Konuya ilişkin yaklaşımımız özetle şöyledir:

Habere konu olan Kemalpaşa Belediye personelimizin, bir süredir sosyal medya aracılığıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere; ülkemizin en üst yönetim organlarındaki kişi ve kurumlara hakarete varan paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu noktada öncelikle, ilgili birim amirleri tarafından söz konusu personele, memur olduğu hatırlatılmış; kendisine siyasi manipülasyon ve propagandaları içeren paylaşımları yapmaması gerektiği nazik dille ifade edilmiştir. Buna karşın uyarıları dikkate almayan personelimiz, paylaşım yapmayı ısrarla sürdürmüş ve memurlukla bağdaşmayacak ölçüde siyasi söylemlerde ısrarcı olmuştur. İş bu halde Kemalpaşa Belediyesi’nin en üst idari amiri olarak; başkanlık makamınca ilgili personelin sözlü savunması istenmiş; yapılan görüşmede kendisi hakkında idari soruşturmanın başlatılacağı söylenmiştir.

Hal böyleyken; memurluğa yakışmayacak tutum ve davranışlarını sürdüren personel ile belediye şirketimizin idari ve görevli personeli arasında maalesef bir tartışma yaşanmış; karşılıklı kavgaya dönüşen ve adli mercilere intikal eden bir durum gerçekleşmiştir.

Buradan açıkça belirtmek isteriz ki; hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz bu durum bizleri son derece üzmüştür. Olayın yaşandığı gün; ivedi şekilde bu duruma sebep olan kişilerle ilgili de idari soruşturma başlatılmıştır.

Değerli basın mensubu,

Sözlü ya da fiziki şiddetin hiçbir noktasını tasvip etmeyeceğimizi; böyle çirkin yaklaşımlara da asla tolerans göstermeyeceğimizi belirtmek isteriz. Buradan şu hakikati de vurgulamak isteriz ki; siyaset kanunların gösterdiği kişiler tarafından usul ve esasları belli yöntemler ve ilgili kurumlar tarafından yapılır. Görev başındaki bir devlet memurun kamu kurum ve kuruluşlarında siyaset yapamayacağı, kanunlarda açık ve net şekilde ifade edilmiştir. Üstelik devletin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığına, terbiye ve adap sınırlarını aşan ifadelerle saldırılması tarafımızca asla kabul edilecek bir tutum değildir.

Her görüşe ve düşünceye saygılı olmak yönetim anlayışımızın temel ilkesini teşkil etmekle birlikte makam ya da mevkisi ne olursa olsun insanlara ‘hakaret’ içeren yaklaşımları göz ardı etmemiz ya da görmezden gelmemiz söz konusu değildir. Adli makamlara intikal eden süreçle ilgili üzüntümüzü tekrar ifade eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Arif Uğurlu

Kemalpaşa Belediye Başkanı

Yorum Yazın