KISA ADI (İSTOK) OLAN İZMİR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU

İsrail’in son 1 haftada içinde Filistin’de yaptığı saldırı ve Müslümanların  kutsal mabetlerine giriştiği işgal İzmir konak meydanında protesto edildi.

İzmir konak meydanında teravih namazı sonrası toplanan STK temsilcileri adına basın açıklamasını İSTOK dönem başkanı Uğur BAYRAK yaptı.

 

“Kudüs özgür olana dek mücadelemizi sürdüreceğiz ve asla haklı Kudüs/ Filistin
davamızdan taviz vermeyeceğiz.”
Siyonist İsrail Filistin’i, Kudüs’ü yine mübarek bir ayda Ramazan’da kan gölüne çevirdi. İşgalci
katil İsrail’in coğrafyamızda kan kusturduğunu anlatmak için örnek aramaya gerek yok. Gün
geçmiyor ki Filistinli kardeşlerimiz evlerinden, yurtlarından çıkarılmasın; zulme maruz
kalmasın, işkence görmesin, tutuklanıp zindanlara atılmasın, şehit edilmesin.
Nazilerin Yahudilere uyguladığı katliam ne kadar aşikârsa, işgalci siyonistlerin İslam
coğrafyasında yaptıkları da o kadar aşikârdır.

Kudüs özgür olana dek mücadelemizi sürdüreceğiz!
Biliyoruz ki işgalci siyonistler Filistin’den çıkarılmadan coğrafyamız rahat yüzü görmeyecek.
Yine biliyoruz ki ancak bir bilinç ile ilmek ilmek ördüğümüz direnişimiz siyonizmin yok oluşunu
sağlayacaktır.

Kardeşlerimiz Kudüs’te /Filistin’de baskılara, yıldırmalara, zulme, yıpratma politikalarına nasıl
sessiz kalmıyor ve namusumuz, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı koruyorlarsa; Türkiyeli
Müslümanlar olarak biz de asla sessiz kalmayacak ve kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.
Giderek artan bir gayretle çoğalttığımız umudumuzu, daha da büyüteceğiz ve tüm maşeri
vicdanı harekete geçireceğiz.

Evet umutvarız, izzetliyiz çünkü adle boyun eğdik, vahyi kuşandık, yalnız Allah’tan yardım
isteyerek kol kola girdik, omuz omuza verdik, kıyama durduk ve kıyamımız Allah’ın vadi
gerçekleşinceye, Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecek.
İnanç ve umutla yaktığımız özgürlük meşalesi sadece Kudüs’ümüzün özgür olmasına değil,
bütün insanlığın özgürleşerek Allah’a yönelmesine ve kul olmasına vesile olacaktır.
Gelin bu kutlu yürüyüşte/mücadelede yerimizi alalım, Rabbimizin şu fermanını kuşanalım:
“Ey iman edenler! Sabredin, sebât gösterin, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, dâimâ
savaşa hazırlıklı olun, uyanık bulunun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa
erebilesiniz.” Ali İmran 200
Sabredeceğiz;

Sabır; haksızlıklara boyun eğmek değil, aksine direnmektir. Katil ve işgalci siyonistlere karşı
direnişin/sabrın en güzel örnekliğini Filistinli kardeşlerimizin verdiğine şahit oluyoruz. Biz de
bu şahitliğimizi ortaya koyuyoruz.
Sabır; öz sermayemizdir ve potansiyel gücümüzdür. Ancak bu aslî güç ve hayat kaynağımız ile
ayakta durur, en büyük zorlukları aşar ve hedefimize ulaşabiliriz.
Saflarımızı sıklaştıracağız;

Saflarımızı daha sıklaştıralım unutmayalım ki ancak müminler kardeştir. Bu bilinçle halka
halka, şehir şehir nihayet ülke ülke bütün insanlığın vicdanı ile siyonizmin yok oluşunu,
Kudüs’ün özgürlüğünü yaşayalım.
Ayağa kalkacağız;