İsrail başbakanı, bir süre önce ABD Başkanı Trump ile  kamuoyuna tek taraflı olarak ilan ettikleri  “yüzyılın anlaşması” işgal planına göre İsrail parlamentosuna Filistin’i ilhak etme taslak yasasını sunmuştur.
Filistin’in stratejik ve bereketli toprakları Ürdün Vadisi’nin büyük kısmını ve Batı Şeria’nın yarısını ilhak etme sürecini başlatacak bu girişim bölgede ve uluslararası toplumda infiale yol açmıştır. 


Uluslararası hukuku ve BM kararlarını tanımayarak yıllarca sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal edip, Kudüs’ü de oldu bitti ile “bölünmez başkent” ilan eden bu militarist devlet İsrail, bölge ve dünya barışını bir kez daha derinden sarsmıştır.  
İsrail, sadece Ortadoğu’yu değil, Fesatçılığı ile dünya toplumlarını da kaosa sürüklemektedir. 


Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi, Libya’nın ikiye bölünüp çatıştırılması, Venezuela’nın iki başlılığı ve Suriye’nin istikrarsızlığı vb. bölgesel sorunlarda İsrail’in Filistin’de uyguladıkları emsal oluşturmuştur. Uluslararası toplum, barışı ve huzuru tehdit eden İsrail’in kötü örnekliğine  son vermek için bir an önce harekete geçmelidir.


Saldırganlık ve öldürme konusunda sınır tanımayan, yaptığı anlaşmaları pervasızca ihlal etme cüretini gösteren İsrail toplumsal paranoya yaşayan bir ülke haline gelmiştir. 
TİKA tarafından restore edilen tarihi Yusufiye Mezarlığı’nın duvarı üzerindeki Türk Bayraklı TİKA tabelasını  24 Haziran 2020 tarihinde kıran İsrail, barışa, vefaya, dostluğa değer vermeyen bir ülke olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bayrağımıza yapılan bu çirkin  saldırıyı nefretle kınıyoruz. Yapılan saldırıya en güzel cevabı, Ortadoğu caddelerinde barışın sembolü, mazlumun umudu olarak görülen bayrağımızı, ellerinde dalgalandıran kardeşlerimiz vermiştir. 


Sivillerin evlerini yıkan, yasadışı yerleşim yerleri inşâ eden, utanç duvarları ören, mabetleri yakan, bombalayan, kadın, çocuk, yaşlı demeden sivil halkı katleden, Filistin’i işgal eden ve şimdi de ilhakla topraklarını  genişletmeye çalışan bir devlete dünya daha ne kadar sessiz kalacak ? 
Siyonist- Evangelist işbirliği ile “Büyük İsrail” hayalinin gerçekleşmesi adına Filistin topraklarını ilhak etmek isteyenleri uyarıyor, kınıyor ve lanetliyoruz. İşleyecekleri büyük suçun cezasız kalmayacağını hatırlatıyoruz. 


Filistin toprakları, İslam topraklarıdır. Filistin sahipsiz değildir. Haksızlıkla gaspla, öldürerek, yakarak, topraklarımızı işgal etmiş olanlar, bir gün buralardan sürülüp atılacaklarını da iyi bilmelidirler. Zulüm ilelebet baki kalmayacaktır.
İslam dünyası çok dağınıktır. Bir fetret dönemi yaşamaktadır. Bunu fırsat bilen İsrail ve işbirlikçileri dünyayı kana bulamışlardır. Ama biz ümitsiz değiliz ve olamayız. İnancımız odur ki her fetret, bir fethin işaretidir.
Filistin toprakları Filistinlilere aittir. İlhak edilemez. Başta Türkiye olmak üzere, islam dünyası bu girişimlere gereken karşılığı vermelidir.


Bu ilhak planı karşısında Müslüman devletler,
-Siyonist işgalci İsrail’e STK refleksi ile kınayarak değil, devlet tepkisiyle harekete geçmelidirler.


-Mazlum Filistinlilerin yanında yer alarak, ilhaka engel olmalıdırlar.
-İlhak tasarısına karşı, BM, AB ve ABD nezdinde diplomasi atağı başlatmalıdırlar.
Dünyanın salgın hastalıkla mücadele ettiği bir zamanda, bunu fırsata çevirerek işgal peşinde olanlara karşı, her yerde direniş gösterilmelidir.
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK)  tüm üye kuruluşları ile birlikte, Birleşmiş Milletler’in (BM), 1967 sınırları temelinde, iki devletli çözüm kararına uymayan,  Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’ü Filistin toprağı olduğu gerçeğini tanımayıp, ilhakı yasalaştırmaya çalışan İsrail’i kınıyoruz. Barışı tehdit eden Siyonist politikaları asla kabul etmediğimizi, 
Sivil kuruluşlarımızı,  Filistinli kardeşlerimizin uğradığı zulme duyarlı olmaya davet ettiğimizi,Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

İSTOK İcra Kurulu

Yorum Yazın