İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK);
Kur’an Ayetlerinin Bazılarının Vahiy olduğunu inkâr eden ve halen İlâhiyatlarda görev yapan Mustafa Öztürk gibi zihniyetlerin çocuklarımızı zehirlemesine daha ne kadar göz yumacağız?
Açık bir bühtan ile karşı karşıyayız.
Sözde ilim adamının, yararlandığı kaynaktan eksik nakilde bulunması hem ilmi emanete riayetsizlik, hem de o kaynağa ve onun müellifi¬ne en büyük ihanettir. Maalesef ki bunu bir ilahiyat profesörü unvanı almış bir şahsın yapması ki defaten yapması bununla birlikte
dinimiz İslam kitabımız Kur’an  ve Sevgililer sevgilisi Peygamber efendimiz (sav) için bile defaten yaparak , içindekileri açıkça dışarı vurma cesaretini göstererek riyakârlığını ortaya koymuştur.
Bardağı taşıran son damla olarak da Kur’an-ı Kerimin Allah kelamı olmadığını söyleyecek kadar akıl tutulmasına varan derecede Sosyal Medyaya düşen ifadeleri ile açıkça bu riyakârlığını göstermektedir.
Efendimiz (sav) ve onun güzide ashabına ve ailesine yıllardır sözde hadisleri inkâr ile başlayan ve hakarete varan ifadelerin neticesinde bugün geldiğimiz noktada Kur’an-ı Kerim’imizin Allah kelamı olmadığını söyleyecek kadar ilimden bilimden uzaklaşmış bu şahısla birlikte, özellikle dinimizin ilminin ve geleceğimizin kapılarının aralanmasına fayda sağlamak için kurulmuş olan ilahiyat fakültelerimizde görev yapan bu şahıs gibi zihniyetindeki inkârcıların da bir an evvel görevlerinden ihraç edilmesi gerektiği aşikârdır.
Bu tarz sözde Akademisyenlerin ihracı ile bilim ve ilim camiasında geleceğimizin teminatı genç neslimizin daha fazla kirli hesapları ve ajandası olan hesaplara alet edilmesinin de önüne geçilmiş olacaktır.
İzmir’de demokrasinin gelişmesi için 61 Sivil Toplum Kuruluşu’nun bir araya gelerek kurduğu İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu İSTOK olarak Sözde İlahiyat Profesörü olan Akademisyen Mustafa Öztürk ve zihniyetinin çocuklarımızı zehirlemesine daha ne kadar göz yumacağız diyerek zihniyetinin acilen yarından tezi yok üniversitelerimizden ihraç edilmesini istiyoruz.
Saygılarımla
Ali MAMAK
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu
(İSTOK) Dönem Başkanı