“İslam’ın Güncellenmesi” konusu tartışmamızın merkezine oturmuş!
Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas-İctihad Yapısını, Doktrinini ortalama Müslüman bilir.

Her bir konuyu, tartışmayı, kavramı, öneriyi hemen getirip İ’tikadın, İmanın sorunu yapma aşırı hassasiyeti, ne söylenmek istendiğinin anlaşılmasına engel oluyor.
Tarım Dönemi, Sanayi Dönemi, Bilişim- Enformasyon Dönemi, Otomasyon, Yapay Zeka Dönemleri, Evreleri, Süreçlerini objektif değerlendirebiliyor muyuz?
“Tarihi Sit Alanı” gibi “Dinsel Sit Alanı” ilan etmek işin kolay yönü!
“Allah Âlemlerin Rabbidir” ifadesindeki Âlem-İlim, Rabb, Terbiye, Evrim ilişkisi, Zihinsel ve Sosyal Tekamül, Evrim süreci doğru okunabiliyor mu?
Bu gün en büyük sorun sadece Din’in sorunu mu? Tarihin, Geçmişin ipoteği, haczi, müdahalesi sadece Din’in üzerinde mi?
Bu gün Rejimler, İdeolojiler, Felsefeler, Doktrinler, Sistemler bir güncelleme sorunu yaşamıyor mu?
Sanayi Devriminin Mekanik Paradigması, Pozitivist Akıl, Felsefe, Kapitalizm, Sosyalizm, Nasyonalizm, Enternasyonalizmin son kullanma tarihi geçmedi mi?
İçinde bulunduğumuz Zamanın Ruhu hangi Ruh? Ruh Çağırma seansı ile çağırdığımız ölülerin ruhu mu?
Üretim, Teknoloji, Otomasyon, Enformasyon alanında yaşanan ileri gelişmeler noktasından, bu birikim üzerinden yeni bir okuma yapamayacak mıyız?
Ne engelimiz var?
Kur’an “Allah her şeye Kâdirdir/Allah Bütüncül Plan Yapıcısıdır” mesajını doğru okuyan Selim huylu Mü’min aklı
Bütüncül Planlara uygun Uygulama Projeleri öne çıkarır.
Bütüncül bir Ontoloji, Teoloji, Kozmoloji, Sosyoloji okuması yapabilen akıl kaçak yapı, kaçak uygulama öngörmez!
” O her gün Şe’nin içerisisndedir” mesajının, her gün yeni bir inşa faaliyetini bize anlattığı âşikardır.
Nasıl İbadettte, Namazın İlleti Vakit ise, İslamın Mükellefiyet, Sorumluluk eda mükellefiyeti de Zamandır, Gün’dür.
“… Böylece İnsanlar arasında günleri, dönemleri, evreleri tedavül ettiriririz” mesajı açık değil mi?
İlim, Din, Siyaset, Ekonomi Güncel üzerinden kendisini, ifade etmekle mükelleftir.
Yanlış anlaşılmamak ümidiyle,

Yorum Yazın