İzmir Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Kent Şehrengizleri, İyilik öncüleri’’ adını verdikleri çalışmalarıyla bir yandan kent kültürü konusunda kendilerini donanımlı hale getirirken diğer yandan da mü’minin asli vazifesi olan "kendinden başkasına da yararlı olma’’ ilkesiyle yardım etkinlikleri düzenliyorlar.
Gönüllü öğrencilerden oluşan iyilik öncüleri, "İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor’’ projesi kapsamında, Peygamberimiz’in Medinelilere kazandırdığı kentlilik kültürünü örnek alarak, şehir bilinci ve kent kültürü kazandıracak etkinlikler yapmayı, bunun yanı sıra yaşadıkları şehrin, insanına doğasına yarar sağlayan iyilikler organize etmeyi amaçlıyorlar.
Gönüllü gençler, projeleri hakkında şunları ifade ettiler: "Modern çağ; bireyi, kendine çevresine ve şehrine karşı yabancılaştırıyor, yalnızlaştırıyor. Şehrimizi, evimiz bilip sahiplenirsek mamur olabiliriz. ’Şerefü’l mekân bi’l mekîn’, yani bir şehri aziz kılan o şehrin sakinleridir, sözünden yola çıkarak kent kültürümüzü oluşturacak etkinlikler planladık
Yakınımızdaki bir İmam Hatip Ortaokulu ile kardeşlik projesi başlattık, şehrimizi birlikte tanıyarak örnek olmak istedik. Birlikte İzmir’in tarihi ve kültürel mirasını, dokusunu tanıtan geziler düzenledik."
Sosyal hayatın paylaşım alanları olan tarihi değeri büyük camilere giderek namaz sonrası tanışma ve sohbet ortamları oluşturan gönüllü gençler, "Yaşlılarla gençler arasındaki iletişimin huzur evleriyle sınırlı kalmamasını ve jenerasyon farkından doğan ön yargıların azalmasını amaçladık. Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM İzmir Şubesinde, kitap tahlilleri grubu oluşturarak, gençleri sosyal iletişim ağlarının kısır döngüsünden kurtaran kitapların dünyasına bir kapı açtık. Doğanın, Allah’ın bize emaneti olduğunun bilincindeyiz. Karabağlar Belediyesinin ilgili biriminin desteğiyle, teknoloji çağının en büyük kirliliği olan e-atıkları toplama kampanyası düzenledik. Çevreye karşı duyarlı olma konusunda farkındalık sağlamaya çalıştık. Kampanyamızın büyük ilgi görmesi bizi çok sevindirdi." dediler.
Okul Müdürü Osman Teğiş, "Şehir kültürüne sahip, iyiliğin, kime nasıl yapılacağını bilen, bunu organize eden insanlar olarak yetişmek, iyiliği yapmak kadar önemlidir" diyerek,
öğrencilerinin yaptığı çalışmaları desteklediklerini, özveriyle sosyal sorumluluklarını yapmaya gayret eden İmam Hatipli gençlerle gurur duyduğunu belirtti. Öğrencilerin, Peygamber modelli kent kültürü kazanımları sağlarken camilerdeki sosyal ortamın içerisinde olma ve iletişim kurma konusunda tecrübe kazandıklarını, e-atık geri dönüşüm kampanyasıyla doğayı ve çevreyi korumada sadece kendilerini değil çevre okulları da bilgilendirerek kampanyaya katkıyı çoğalttıklarını söyledi.

Yorum Yazın