İHH İzmir İnsani Yardım Derneği’nin düzenlemiş olduğu Filistin Gazze “Hayır Kermesi” devam ediyor.

Filistin’de İsrail Devleti’nin uçaklarıyla bombalanarak evleri yıkılan Gazzeli yerleşimciler yararına düzenlenen hayır kermesi İzmir İnsani Yardım Derneği binasının önünde devam etmektedir.

İsrail ordusunun bombalarıyla yıkılan evlerinin tamir ve tadilatında kullanılmak üzere kurulan “Hayır Kermesi’nde konuşan İHH İzmir İnsani Yardım Derneği Başkanı Rasim ÇALAR: “Biz millet olarak tarih boyunca; dili, dini, rengi, cinsiyeti ve mezhebi ne olursa olsun nerede bir mazlum var, nerede bir mağdur var milletçe hemen o mazlum ve de mağdurun yanında yer almış bir milletiz.

Dün de böyleydi bizim tavrımız, bugün de böyle. Emin olunuz ki, yarın da elbet böyle olacaktır.
Bu millet tarihi boyunca her sahada tüm insanlığa örnek teşkil etmiş bir millettir. Tarihinde insanlığa karşı hiçbir lekesi olmayan bu millet, insanlığa leke düşürmeye kalkışan her bir güce karşı da gücü nispetinde karşı gelmiş ve engel olmaya çalışmıştır.
Bugün İsrail devletinin, Filistinli yerleşimcilere reva gördüğü şu zalimane yaklaşımı tüm insanlığın vicdanını artık yaralar hale gelmiştir. İsrail, insan onuruna yakışmayacak eylemlerine bir son vermelidir. Bu insanların evleri elinden alınıyor, yetmeyip başlarına yıkılıyor daha da öte en ağır silahlarla en masum insanlar hayatlarından koparılıyor.

Ey medeni dünya, neredesin?

Ey BM, neredesin?

Ey savaş karşıtı uluslararası örgütler, neredesiniz?
BM, kurulduğu günden bugüne değin İsrail’i kınayabilmiş mi? Hayır. İsrail, Filistinli yerleşimcilere karşı insanlık suçu işleyerek, tam 70 seneyi aşkın bir zamandır zulmediyor, katlediyor, yok ediyor! Nerede BM? Yok. Toplanıp, toplanıp, çay kahve içip dağılıyorlar. Sizin kuruluş gayeniz nedir? Dünyada cereyan eden gayr-i insanî durumlara bir son vermek değil midir? Yok yere öldürülen bir masum Filistinlinin canı sizin için bir anlam ifade etmiyor mu? Farkındayız dünyaya çifte standart ile baktığınızın. Sizden adalet bekliyor da değiliz.
Ama her ne olursa olsun biz Türkiye olarak tarih boyunca yaptığımız gibi mazlumun, mağdurun ve de masumun yanında yer almaya devam edeceğiz. Onlar öteleyecek biz kucaklayacağız, onlar imha edecek biz ihya edeceğiz, onlar yıkacak biz inşa edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.