admin-ajax
Haydi Konak Belediyesi Yapabilirsin…

Değerli okurlarım, bugün ele alacağımız konu daha evvel de bahsettiğimiz İzmir Tilkilik’teki Emir Sultan ismiyle bilinen Seyyid Mükerremeddin Hazretleri Haziresi’nin genişletilmesi ile alakadardır.
Emir Sultan Hz Haziresi Tekke ve Zaviyeler Kanunu neticesinde yıllarca boynu bükük, kaderine terk edilmiş, geçen yıllardaki ilgisizlikten dolayı sınırları küçülmüş de küçülmüş. Geriye sadece Türbe, Dergah, Aş evi, Hamam ve sayıları 50-60 kadar kalan kabirler günümüze gelebilmiştir. İzmir’in Konak ilçesi sınırlarında olan Emir Sultan Hz Haziresi’nde şimdilerde biraz geç kalınsa da hummalı bir çalışma göze çarpmaktadır.

Konak gerçekten de kültürel miras anlamında çok zengin bir ilçedir. İzmir’in merkezinde olması hasebiyle geçmiş uygarlıkların yaşadığı, farklı dinlere de ait birçok tarihi kalıntı ve mekâna ev sahipliği yapmaktadır.
Tarihi niteliği hakkında hiç şüphe olmayan Emir Sultan Hz Haziresi ile ilgili ilk yazılı kaynak 1333 yılında Tunuslu İslam Gezgini İbn-i Batuta seyahatnamesinde  “Manisa’dan İzmir’e yöneliş” adlı bölümdür. Ayrıca “Seyyid Mükerremeddin Efendi “ ismi yine Evliya Çelebi seyahatnamesinde de geçmektedir. Hazirenin yanında bulunan Vakıflara ait Şeyh Mustafa Camisi de buranın geçmişte ne kadar önemli bir yer olduğunu ortaya koymaktadır.

Hazirede birçok Evliya zatın mübarek kabirleri:
“Emir Sultan Seyyid Mükeremeddin Hz. (İzmir’in fatihi)
Resul İbni Salih Hz. (Osmanlıda Kanuni döneminin İslam ilmihali yazarı)
Mevlevi Mehmet Dede Hz. (İzmir’de bulunan Emir Sultan Dergâhı’nın Mevlevi şeyhi )
Eğribozlu Nakşibendî Şeyhi Ahmed Efendi Hz. (Nakşibendîliğin Hâlidiye kolunun büyüklerinden)
Celvetî Şeyhi Mustafa Hz. (Aziz Mahmut Hüdâyi Hazretleri’nin damadı ve halifesi)
Rufâî Şeyhi Seyyid Hüseyin Cemal Efendi Hz (Emir Sultan Dergâhı’nın son şeyhi)
Rufâî Şeyhi Seyyid Nuri Efendi,
Rufai Şeyhi Seyyid Manisalı Ali Rıza Efendi…”
ile beraber her biri birbirinden ünlü ve kıymetli zatın kabirleri de bulunmaktadır. Tabiri caiz ise İzmirliler bu hazirede defnedilebilmek için yarışmışlar. İşte o isimlerden bazıları;
” Mustafa Kemal’in eşi Latife Hanım’ın dedesi Uşâkizade Sadık Bey ve eşi Makbule Hanım,
Aydın eski valilerinden Ahmet Esat Paşa,
Kestanepazarı Camisi bânisi Mısırlı Hüseyin Nuri Efendi,
İzmir Kadısı Şükrüzade Abdülkadir Paşa,
Nif Kadısı Abdüllatif Bin İmat gibi devrin önde gelen büyükleri vardır.
İzmir’in Çakabey’den sonra iki kez fatihi olan Aydınoğlu Beyliğinin Ordu komutanı ve aynı zamanda Hz Peygamberimiz Muhammed (sav)in soyundan gelen bir seyyid olan Emir Sultan Seyyid Mükerremeddin Efendi haziresi ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol ile bina kısımları restore edilmiştir. Şimdilerde de mezar taşları ve onarımları yapılmaktadır. Bu onarımların da ardından Emir Sultan Haziresi tam anlamı ile bitmiş ve halkımızın ziyaretine açılmış olacaktır, inşallah.

İzmir’in Konak İlçesinde bulunan bu önemli tarihi mirasın faaliyete geçmesi ile hem yerli, hem de yabancı inanç turizmi ile turistlerin ilgi odağı olacağı aşikârdır. Türk-İslam tarihi açısından İzmir’deki en önemli eserlerden biri olan ve birçok özelliğiyle tek kalan diyebileceğimiz bu mekânın yanında bulunan arsa günümüzde Konak Belediyesine aittir. Geçtiğimiz yıl bu arsa ile ilgili olarak Konak Belediyesi Grup toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan Bey tarafından bu arsanın kültür mirasımız arasına dâhil edilmesi için bir soru önergesi verilmişti. Ancak geçen günlere rağmen bu konuda herhangi bir girişim yapılmadı. Bugün bu talebimi buradan Kültür Mirasımıza sahip çıkmak adına yineliyorum ve Konak Belediye Başkanımıza sesleniyorum: “Sayın Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kültür ve turizmin canlandırılması ve Kent tarihini yeniden ayağa kaldırmak adına mülkiyeti Belediyenize ait olan ve şimdilerde boş olarak atıl bir vaziyette duran bahsi geçen arsayı Emir Sultan Haziresine vakfediniz! Bu arsa şimdiki hali ile kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanımak için gelen insanların gözüne mutlaka batacak ve turistlerimiz bu manzaradan rahatsız olacaktır. Son olarak, Değerli Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş Hanımefendi, bu konuya el atmanızı ve bu arsanın bu kültür mirası içerisine dâhil edilmesini sizden bekliyoruz!”

Yorum Yazın