Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) ve Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) işbirliği ile düzenlenen “Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesi” İzmir’de başladı.
Geleceğin akıllı üretimi Sanayi 4.0 için EGİAD ve ESİAD, bilinç düzeyini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ortak bir girişimde bulunarak, işin uzmanlarıyla ve uygulayıcı firmalarının katılımıyla “Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesi” düzenledi.
Zirvenin açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, yeni sanayi devrimi olarak tanımlanan dijital dönüşümün tüm sektörleri etkisi altına aldığını ifade ederek, “Türkiye olarak dünya ekonomisi ile bütünleşmenin temel gerekliliklerinden biri olan rekabetçiliğin geliştirilmesi öncelikli gündem maddelerimizden biri olmalıdır. Bu kapsamda, değişen üretim ve iş yapma modellerine uyum sağlamak için proaktif davranmak her şeyden önemli hale gelmiştir. Gelişmeleri izleyip ona göre adımlar atmak yerine, gelişmeleri iyi okuyup olası trendleri öngörerek gerekli stratejileri uygulamak zorundayız” dedi.
Türkiye’deki firmaların teknoloji yoğunluklarına ve bu çerçevede oluşturdukları katma değer dağılımına bakıldığında bu alanda alınması gereken çok yol olduğunu söyleyen İlter, “Burada, kendimize eleştiri payı çıkarmamız gereken ciddi bir tablo ile karşı karşıyayız. Çünkü özellikle AR-GE için verilen teşvik ve desteklere karşın gerek kamuda gerekse özel sektörde, bütçeden AR-GE‘ye ayrılan payın gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük kaldığını görüyoruz” diye konuştu.
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, “Sanayi üretiminde yıllık yaklaşık yüzde 3’lük bir artış olacak”
Zirvede ele alınacak sanayide dönüşüm olgusunun, hayat standardını yükseltecek üretken büyüme anlamına geldiğini anlatan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri ise “Bu anlayışla, bugün sanayinin dijital dönüşümünün, endüstriyel tedarik zincirinin tüm aşamalarına entegre edilmesini, sürekli değişim ve belirsizlikler içeren küresel rekabetin geleneksel iş metotları üzerine yaptığı baskıyı önlemek gerekiyor. Bu da, büyük değişimlere hazır olmayı, ekonominin değer zincirine yeni bir gözle bakmayı ve sahip olduğumuz bilgi ve tecrübenin belki de yepyeni bir yönetişimini, sürekli değişimi, inovasyonu yaşamın doğal bir akışı olarak kabul etmemizi gerektiren yeni bir anlayışı kaçınılmaz kılıyor” dedi.
Sanayi 4.0 çerçevesinde kazanılacak rekabet avantajının, sanayi üretiminde yıllık yaklaşık yüzde 3’lük bir artışa neden olacağının ifade edildiğini anlatan Sivri, “Bu da, Türkiye Gayri Safi Milli Hasılasında yüzde 1’in üzerinde ek büyüme ve 150-200 milyar TL ek gelir anlamına geliyor. Bu itibarla, Sanayi 4.0 yaklaşımı ile rekabet gücümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak ve küresel değer zincirinden daha fazla pay alan bir Türk sanayisi oluşturmak hedeflenmelidir. Ülkemiz içerisinde Ege Bölgesi’ni bilişim ve teknolojideki eğitimli işgücü ve gelişime olan duyarlılığı ile en hızlı hareket eden, adaptasyon sağlayan, örnek bölge olarak görmek istiyoruz. Bir danışmanlık firmasının yaptığı çalışma sonuçlarına göre, Türkiye ve İzmir’in dijitalleşme skorları 100 üzerinden 52’lerde. Bu endekste 10 puanlık bir artış ise, şirketlerimiz için karlılıkta 1 puan artışa eşdeğer olduğu belirtilmektedir” şeklinde konuştu.
EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi de hayatta kalmak ve mücadele etmek için Endüstri 4.0’ın yakalanması gerektiğini anlattı.
“Biz Başlıyoruz” temalı Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesinde açılış konuşmalarının ardından katılımcı şirketler, somut iyi uygulama örneklerini sundu, Endüstri 4.0 ile ilgili yaptıkları hazırlıkları anlattı ve canlı robot ile sanal gerçeklik demonstrasyonlarını sundu.

Yorum Yazın