Gaziemir Belediye Meclisi, belediyenin 2020-2024 Stratejik Planı’nı oy birliğiyle, 2020 Performans Programı ve 160 milyonluk bütçesini oy çokluğuyla kabul etti. Başkan Halil Arda, “Gaziemir’imizin, ülkemizin dinamiklerini iyi analiz ederek vizyonumuzu yansıtan bir stratejik plan hazırladık” dedi

Belediye Başkanı Halil Arda yönetiminde toplanan belediye meclisinde, Gaziemir Belediyesi’nin 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik planı ve 2020 yılı performans programı ve gelir-gider bütçesi görüşüldü. Strateji Geliştirme Müdür Vekili İrfan Yapar, ilk önce belediyenin 2020-2024 Stratejik Planı, daha sonra da 2020 yılı performans programı hakkında meclise bilgi verdi. Sunumun ardından Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, önce siyasi partilere ardından kişisel söz isteyen meclis üyelerine söz verdi.  CHP Grubu’nun görüşlerini Grup Başkanvekili Ünal Işık, Bengü Sayköse ve İlhan Özköse; AKP Grubu’nun görüşlerini Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ile Ali Gönen; MHP Grubu’nun görüşlerini ise Selahattin Şahin açıkladı. Belediyenin 2020-2024 Stratejik Planı oybirliğiyle, 2020 Performans Programı ve 160 milyonluk bütçesi, AKP ve MHP’nin karşı oyuyla oy çokluğuyla mecliste kabul edildi.
Gaziemir Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı’nda 6 stratejik amaca bağlı olarak 18 stratejik hedef yer alıyor. Stratejik planın ilk uygulama dilimi olan 2020 Performans Programı’nda ise

75 performans hedefine bağlı olarak 79 faaliyet bulunuyor. Programdaki bu faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesi için belediyenin 2020 yılı bütçesi 160 milyon olarak belirlendi. Bu bütçede en büyük pay yatırımcı müdürlüklere ayrıldı.

 ‘Gaziemir’i dünyaya açacağız’
Her kesimin görüşleri alınarak titiz bir çalışma sonucu Gaziemir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nın hazırlandığının altını çizen Belediye Başkanı Halil Arda, “Liyakatli müdürlerimiz, muhtarlar, STK’lar, çalışanlarımızın görüşleri doğrultusunda; 6 ay süren çalışmanın sonucunda, ortak akılla mükemmel bir plan hazırlandı. 5 yıl boyunca bu plana uyacağız. İlçemizi iyi tanımamız gerekiyor. Güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi, avantajlarımızı, dezavantajlarımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Mahallelerimizi, Gaziemir’in, ülkemizin durumunu iyi bilmemiz gerekiyor. Dünya nereye gidiyor? Hepsini değerlendirip Gaziemir’i hedeflediğimiz noktaya götürmemiz gerekiyor. Benim dile getirdiğimi bir söylem var: Bizim bir köyümüz, tarımımız, hayvancılığımız yok. Bizim arkeolojik kalıntımız, tarihsel mirasımız yok. Bizim deniz kıyımız, turizmimiz yok. Bizim sadece havaalanımız, serbest bölgemiz ve fuarımız var. İzmir’in dünyaya açılan kapısıyız diyoruz. Bizim dünyayla entegre olmamız gerekiyor. Bunun için insan gücümüzün eğitimli olması, aynı şekilde ticari firmalarımızın dünyayla ilişki kurması gerekiyor. Bu anlamda kardeş belediyeciliği, eğitim ve ticaret alanında onlarla bir araya gelerek geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.  

Pusula Belediyecilik

Pusula Belediyecilik anlayışıyla yol ve yön gösterici projeler hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Arda, projeleriyle çocuk dostu, genç dostu, yaş alan dostu, engelli dostu ve çevre dostu bir kent yaratacaklarını dile getirdi.
Belediyenin temel değerleri hakkında bilgi veren Başkan Halil Arda, “Hedefimiz vatandaş memnuniyeti odaklı, hızlı, kaliteli, güler yüzlü bir belediyecilik hizmeti sunmak, adalet ve eşitlikten ayrılmamak, katılımcı yönetim, şeffaflık, yenilikçi ve gelişime açık, çözüm odaklı, sosyal belediyeciliğin uygulandığı bir belediye yaratmak. Bunun için çalışıyoruz. Bu görevi de onurum ve şerefimle yapıyorum” dedi.  

Yorum Yazın