Gaziemir’li öğretmenler, şiddete karşı imza kampanyası başlatarak TBMM başkanlığına göndermek üzere imzalı dilekçeler doldurdular.

Eğitim-Bir-Sen Gaziemir okul Temsilcilerinin  Şehit er Selahaddin Şener imam hatip ortaokulunda bir araya gelerek başlatılan  Performans ve Öğretmene Şiddete Hayır kampanyası bir ay sürecek. İmza kampanyasında tüm okullarda öğretenlerin  imza atması bekleniyor.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BAŞKANLIĞI’NA
Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş ve ülkemizin geleceği açısından vazgeçilmez olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini sekteye uğratacak dereceye varmış bulunmaktadır. Bu şiddet eylemlerinde, mevcut yasal düzenlemelerin bu fiillere karşı caydırıcı nitelikte ceza öngörmemesi ile şiddet uygulayan kişilerin bu eylemlerinin adli ve idari makamlarca önemsenmeyeceği ve ciddi bir ceza yaptırımıyla karşılaşmayacakları inancı önemli bir rol oynamaktadır.

Bu itibarla eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik önleyici ve koruyucu nitelikte cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin saygıdeğer üyelerinden, kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep etmekte ve beklemektedir.
Bu doğrultuda, (a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda; eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi, (b) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda; eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması, (c) 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede; eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlıkça hukuki yardım yapılması noktasında düzenleme gerçekleştirilmesini saygılarımla arz ederim

Yorum Yazın