Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı koordinatörlüğünde ‘’Evde Sağlık Hizmetleri Eğitimi’’ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Salonu’nda gerçekleşti.

Evde Sağlık Hizmetleri Eğitimi’ne, İzmir İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kuzey ve Güney Kamu Hastaneleri Kurumları ile Evde Sağlık Hizmetleri ve Palyatif Bakım Birim çalışanlarından hekim, hemşire ve çok sayıda sağlık memuru katıldı.

Evde Bakım Hizmetini 24 Saate Çıkaracak Yeni Projeler Tasarlanabilir…

130 katılımcının iştirak ettiği eğitim, İzmir Kuzey KHB Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Emin Erbaycu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Evde Sağlık Hizmetleri’nin gerekliliğine ve önemine dikkat çeken Erbaycu  “Sağlık hizmetleri yıllar içerisinde özellikle son dönemde çok büyük değişikler gösteriyor. Hastanelerimizde nitelikli hasta yatak sayısını, özellikle de yoğun bakım hasta yatak sayısını artırmaya çalışıyoruz. Ülkemizde ölüm yaşı giderek yükselmektedir. Kronik hastaların bakım ve tedavisiyle uzun süre yaşadıkları görülmektedir. Bu durum hastalar açısından yepyeni ihtiyaçların doğmasına neden olmakta. Hastalarımız hastanede yaklaşık 4-6 gün yatarken, kronik hastalarda bu süre artmaktadır. Bu süre içerisinde evde hem tedavi hem de bakım hizmeti almak zorunda kalan hastalar oluyor. Bu durumda evde bakım hastaları tıbbi cihaz, ekipman ve aynı zamanda da bir danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyuyorlar ve bu ihtiyaçlar giderek artmakta. Bu yüzden Evde bakım hizmetleri çok zengin, içeriği kapsamlı bir alandır ve ekip işi olarak görülmelidir. Hasta ve yakınlarının evdeki gereksinimlerinin karşılanması esastır. Evde bakım hizmetlerini bir paket olarak görmeliyiz. Sonuç olarak evde bakımla ilgili hasta sayısının artması ve bu hastalara verilen hizmetin daha kaliteli olarak yürütülmesi, kayıt altına alınması gerekmektedir. Evde bakım hizmetlerini 24 saate çıkaracak yeni projeler tasarlanabilir. Toplantımızın tüm katılımcılara faydalı olmasını ve bizden çok ciddi sayıda hizmet alan evde bakım hastalarına katkı sağlamasını umuyorum.” dedi.

Eğitim programı kapsamı içerisinde birçok önemli konuya değinen İzmir Kuzey KHB Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Serkan Yılmaz, “Evde Sağlık Hizmetlerinde Mevcut Durum“ başlığı altında alana ilişkin kapasite ve gelinen genel durum hakkında katılımcılara bilgi verdi. Katılımcıların soruları eşliğinde sunumlarını yapan konuşmacılar önemli konu başlıkları altında, slayt ve videolarla birlikte sunumlarını gerçekleştirdi.

Eğitim programına konuşmacı olarak katılan Ege Üniversitesi Hastanesi Geriatri Profesörü Dr. Fehmi Akçiçek ve Geriatri Doçenti Dr. Sevnaz Şahin “Evde Sağlık Hastalarında Beslenme” konusunu anlatarak, katılımcıların sorularını cevapladılar. Ayrıca Hemşire Hatice Küçüker “Yara Bakımı”, Hemşire Songül Muratoğlu  “Stoma Bakımı”,  Hemşire Sergül Aydıner “Üriner ve Nazogastrik Beslenme Katateri Takılması, Bakımı ve Çıkartılması”, Hemşire Ayben Şahin ise “Temel Elektrokardiyografi” konularıyla ilgili bilgi verdiler. Katılımcıların sahada karşılaştıkları sorunlar dile getirilerek bunlarla ilgili çözüm önerileri tartışıldı.

Evde Sağlık Hizmetleri Eğitimi, konuşmacılara teşekkür belgesi ve programa davetli sağlık çalışanlarına katılım belgesi verilmesiyle son buldu.

Yorum Yazın