”Menderes Kent Konseyi engelliler için kolları sıvadı ”

Menderes kent konseyi engelli meclisi kurulması Menderes’deki engelli vatandaşların hizmetlere daha kolay ulaşması ve yaşama doğrudan katılması adına hazırlanan projeler üzerinde  konsey üyesi Emrah Görenti yapmak istedikleri proje çalışmalarını anlattı.  

 

Geleceğin temel kamu yönetimi birimlerinin, merkezden çok yerel yönetimler olacağı öngörüsü, yerel yönetimlerle ilgili yasal ve yönetsel düzenlemeleri daha da önemli kılmaktadır. Bu nedenle Menderes de Kent Konseyi ile Yerel yönetimlerin genişleyen hizmet alanlarını özellikle sosyal hizmetleri ve bunlar içinde de her tür engelliler için götürülecek hizmetleri daha dikkatlice ele almayı gerektirmektedir.

Sosyal gelişmeleri yakinen takip etmek ve hizmetleri yerel düzeyde görmek, böylece özellikle engelliler için daha “ulaşılabilir” kılmak, büyük önem taşımaktadır. Özel eğitim programları, yalnızca engelliler için değil, engelli yakınları başta olmak üzere, tüm toplum kesimleri için hazırlanması gereken önemli projelerdir.

Belediyelerin bu konudaki görevleri, İlgili mevzuatlar uyarınca ilcede yaşayan ve engelli olarak tanımlanan doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel,zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini kaybetmesi nedeniyle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık, yönlendirme, kişisel gelişim ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişilere ve ailelerine yönelik belediye ve kamu  hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sunulması için çalışmalar yürütmek şeklinde özetlenebilir.

 

Özellikle birçok belediye bünyesinde kurulan engelliler hizmet birimlerinin görev alanının önemli bir kısmını, özel eğitim programları oluşturmaktadır.İlgili Bakanlıkların desteklenen işgücü projeleri,kentsel mekan ve kent mobilyaları düzenlemeleri, sosyal ve kültürel programlara ilişkin çeşitli etkinlikler yürütülmektedir.Halen uygulanmakta olan bu tür deneyimlerin paylaşımını amaçlayan bu çalışma, bu projeler doğrultusunda, özel eğitimin sosyal ve yönetsel yerel politikalarla ilgili boyutuna dikkat çekmeyi ve konunun akademik ve toplumsal boyutlarına, yerel politikalar perspektifinden bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

 

Bizler de bu doğrultuda Menderes Kent Konseyi Başkanı İlkay Çiçek ve Kent konseyi genel sekreteri Onur Eştürk bey ile  Menderes de daha etkin bir Yerel yönetim ile  projeleri hayata gecirerek engelsiz bir Menderes hayalimizi anlatma fırsatı bulduk.

Kendilerinin Engelli vatandaşlara yönelik yapmış olduğu yardımları sıkça duyduğumuz sosyal projelere olan ilgilerini ve samimi gayretlerini yakınen takip etmekteyiz. Birlikte Menderes Kent Konseyi Engelli meclisi kurulması konusunda karara vardık.En yakın zamanda calışma gurubu kurup kolları sıvayıp hep birlikte Engelsiz Menderes inşaa edeceğimize inanıyorum.

Menderes’e hayırlı olsun İnşAllâh