Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından hazırlanan ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Eğitimle ilgili hemen hemen bütün göstergeleri içeren raporu değerlendiren Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No´lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, Eğitim-Bir-Sen olarak gücün, itibarın ve ekonomik değerlerin daha âdil paylaşılmasını ve herkes için daha onurlu bir hayat talep ettiklerini ifade etti. Bina, “Eğitim çalışanlarının sorunları bizim sorunumuzdur. Bize göre eğitimin sorunu, çalışanların sorunları çözülmeden çözülemez. Sendika olarak, sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ancak sorunun kaynağı neredeyse, çözümü de orada aramalıyız, arıyoruz” dedi.

thumbnail_rapor_kapak

BİNA: ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZİLMEMELİ

Eğitim çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecek bir ücret artışının yapılması gerektiğini kaydeden Bina, “Ekonomik gelişmeden eğitim çalışanlarının da hak ettiği payı almasını sağlayacak refah payı verilmelidir. Ücret ve aylıkların tamamı emekliliğe yansıtılmalıdır. Gelir vergisi oranları reel ücret artışı sağlayacak şekilde sabitlenmelidir. Bütün eğitim çalışanlarının birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri sağlanmalıdır. Mevcut ek gösterge rakamları en az 600 puan artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bina, eğitim hizmet kolunda görevli tüm eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili olarak tespit ettikleri ya da kendilerine ulaşan sorunları, sundukları alternatifler ve geliştirdikleri çözüm önerilerini her platformda yetkililerle paylaştıklarını, çözüm için mücadele verdiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Eylemlerimiz, çalışmalarımız, hükûmet ve bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde bugüne dek birçok sorunu çözdük. Bu raporla kayıt altına aldığımız sorunları da aynı sorumluluk duygusu ve mücadele azmiyle çözmek için gayret edeceğiz.”

“25 YILDA BİRÇOK SORUNU ÇÖZDÜK”

“25 yıllık sendikal tarihimizde, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi başta olmak üzere, üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması, katsayı adaletsizliğinin giderilmesi, ilköğretim okullarında Kur’an-ı Kerim, Siyer ve Temel Dini Bilgiler derslerinin konulması, liselerde Milli Güvenlik Bilgisi Dersi’nin kaldırılması gibi değişikliklerde belirleyici olduk” diyen Bina, “Toplu sözleşme kanunu, kesintisiz eğitim, karma eğitim mecburiyeti, eğitimde vesayetin tartışmaya açılması, ücret adaletsizliği, eğitim ve bilim politikaları, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödeme mağduriyeti, atanamayan öğretmenler gibi konularda da sesimizi yükselterek, yetkilileri çözüme zorladık. Teklif sunmakla yetinmedik, verdiğimiz mücadelede birçok konuda sonuç aldık. Bunun yanı sıra eğitimin kök sorunlarına dair çözüm önerilerimizi, yeni çalışmalarla hep gündemde tuttuk. Angaryaya hayır diyerek başlattığımız mücadelenin sonunda nöbet karşılığında ücret verilmesi; sınav ücretlerindeki adaletsizliğin sona erdirilmesi ve sınav ücretinin yüzde 250 artırılması; kurs merkezlerinde görevli memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücreti ödenmesi; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin artırılması; akademisyenlere yükseköğretim tazminatı kazandırılması, akademik teşvik ödeneği elde

edilmesi; 4/C’li personelin aile yardımı almasının devamı; kamu görevlilerinin Cuma günü öğle tatili süresinin Cuma namazı vaktini de kapsayacak şekilde uzatılması gibi kayda değer kazanımlar elde ettik” şeklinde konuştu.

Rapora göre eğitim çalışanlarının ortak sorunlarından bazıları ve çözüm önerileri

-Eğitim çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecek bir ücret artışı yapılmalıdır.

-Ülkenin ekonomik gelişmesinden eğitim çalışanlarının da hak ettiği payı almasını sağlayacak refah payı verilmelidir.

-Ücret ve aylıkların tamamı emekliliğe yansıtılmalıdır.

-Gelir vergisi oranları reel ücret artışı sağlayacak şekilde sabitlenmelidir.

-Bütün eğitim çalışanlarının birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri sağlanmalıdır.

-Mevcut ek gösterge rakamları en az 600 puan artırılmalıdır.

-Kılık ve kıyafet dayatması sona erdirilmelidir.

-Siyaset ve grev hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

-Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak, bu hizmet sınıfındaki personel genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.

-Hizmet kolu kapsamındaki kurumlarda görev yapan şeflere, Adalet Bakanlığı kadrolarında görev yapan şeflere tanınan mali haklar tanınmalıdır.

Yorum Yazın