Eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu’nun sorularına yazılı olarak yanıtladı. Yanıtlarıyla, “tarihe bir not düşmeyi” ve Türkiye’nin içinden geçtiği günleri gelecek nesillerin daha iyi anlamasına yardımcı olmak için “zihni bir miras olarak bırakmayı” amaçladığını belirten Ahmet Davutoğlu, Gülen örgütüyle ilgili kanaatlerinin 4 aşamadan geçerek netleştiğini söyledi. Gülen örgütünün, 12 Eylül askeri darbesi dönemine kadar giden soru işaretlerinden “barbar bir ihanet çetesine” ulaştığını ifade etti.

Ahmet Davutoğlu, Gülen örgütüne yönelik tespitler yaptığı kısımda, bu yapının inançlar sistemine nasıl aykırı olduğunu anlattı:

“Her tefsir ve yorum, vahyi anlamamızda yeni ufuklar açabilir; ancak hiçbir insani yorum mutlak bilgi niteliği kazanamaz.”

‘İSLAMOFOBİK VESAYETÇİLER’

Davutoğlu, Gülen örgütünün hangi zeminde yükseldiğini anlatırken “İslamofobik vesayetçiler” tanımlamasını kullandı.

“Esasen FETÖ/PDY mensuplarının kendilerini gizleyerek bürokrasiye sızma çabalarının gerçek mâhiyeti, toplumun dini inançlarının sosyal hayattaki tezahürlerini bir tehdit olarak tanımlayarak dindar kişilerin bürokraside yer almasını çeşitli yöntemlerle engelleyen, bu yolda hukuk dışı uygulamalara da başvurmaktan çekinmeyen vesayetçi/darbeci anlayış temsilcilerinin hastalıklı davranışları sebebiyle başlangıçta tam olarak teşhis edilememiştir. Devletin kurumsal yapısına tehdit oluşturabilecek örgütsel yapılarla rasyonel temeller düzleminde mücadele etmek yerine, irtica söylemi üzerinden İslâmi yaşantıyı tehdit olarak gören vesayetçi anlayış, gerektiğinde İslâmi yaşantıdan vazgeçebilen bu yapıyı filtreleyemeyerek örgütsel bağlantıları olmayan mütedeyyin bürokratlarla uğraşmıştır. Bireysel İslâmi yaşantıya sahip bürokratlarla paralel yapı gibi örgütsel bir yapıya mensup bürokratlar arasında ayırım yapamayan İslamofobik vesayetçiler, devlete sızmak için İslâmi yaşantıdan vazgeçme icazeti alan FETÖ mensuplarını fark edemeyerek bürokraside yükselmelerine zemin hazırlamıştır.”

“Bu bakımdan vesayetçi/darbeci çizgi, hem İslâm dışına taşan uygulamalarına geniş halk kitleleri nezdinde meşruiyet sağlamak için bir gerekçe hem de kısa yolla tepeden iktidarı ele geçirmek bağlamında örnek aldığı bir model işlevi görmüştür.”

“Vesayetçi/darbeci komitaların bu girişimleri FETÖ/PDY’nin kendinden menkûl bir demokrasiyi kurtarma iddiasıyla kendisine meşruiyet alanı açmasını kolaylaştırmıştır.”

Yorum Yazın