CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, amatör spor kulüplerinin sorunlarının araştırılması ve çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

“SPORA VE SPORCUSUNA SAĞLADIĞI KATKI O ÜLKENİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİDİR!”

TBMM Başkanlığına Araştırma Önergesi veren, konuya ilişkin açıklama yapan Sındır; “bireyin sağlıklı yaşamı, toplumsal bütünleşmesine olan katkısı yanında spor, bireyin toplumsallaşmasında, sevgi ve hoşgörü ortamının oluşumunda önemli bir etkinliktir. Spor aynı zamanda ülkelerin sosyo – ekonomik gelişmişlik ölçütünü de belirler. Bir ülkenin sporuna ve sporcusunun gelişimine sağladığı katkı, tesis ve altyapı olanakları o ülkenin gelişmişlik düzeyini de belirler” dedi.

“GENÇLERİN KAHVE KÖŞELERİNDEN UZAK TUTULMASI İÇİN…”

Gençlerin kahve köşelerinden uzak tutulması için, suça eğilimli – davranış bozukluklarından kurtarılmasında sporun çok önemli bir aktivite olduğunu ifade eden Sındır; “sporun ve bu etkinliği yerine getiren amatör spor faaliyetlerinin desteklenmesi birey ve toplum sağlığı için de önemlidir. Gençlerimizin beden ve ruh sağlıklarının korunması, sağlıklı bir toplum yapısının oluşumu için amatör spor kulüpleri desteklenmeli, amatör spor kulüplerinin gençlerimize spor olanakları sunması sağlanmalıdır” dedi.

“AMATÖR SPOR KULÜPLERİMİZ TESİS VE MALZEME YOKSUNU!”

Spor bireysel uğraş gibi görünse de özünde çok ciddi altyapı çalışmalarını, planlı ve programlı hazırlıkları gerektiren bir etkinlik olduğunu ifade eden Sındır şöyle dedi: “Farklı il ve ilçelerde etkinlik yürüten amatör spor kulüplerimiz, sahip oldukları koşullar anlamında da farklılık göstermektedir. Bu durum adil olunmayan koşulların yarattığı sorunlar ile etkinliğin yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Tesis, malzeme, araç gereç gibi temel araçların yoksunluğu amatör spor kulüplerinin en temel sorunlarının başında yer almaktadır.”

“YÜCE MECLİSİMİZCE ÇÖZÜM BULUNMASI SON DERECE ÖNEMLİDİR!”

Amatör Spor kulüplerinin maddi yetersizlikler nedeniyle belediyelerin ve esnafın desteği ile varlığını sürdürmeye çalıştığını söyleyen Sındır sözlerini şöyle tamamladı: “Maddi olanaksızlıklar ve tesis yetersizlikleri nedeni ile bir çok amatör kulüp müsabakalara yeterli hazırlıkları yapamamaktadır. Çoğunlukla da başka kulüplerin tesislerinde mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Antrenman ve müsabakalara gitmek için ulaşım giderlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Ayrıca amatör kulüp yönetimleri de vergi ve sigorta primleri ödeme sıkıntıları nedeniyle bir başka sorunla baş etmek durumundadır. Bu durum kulüplere yönetici bulamama sıkıntısını da beraberinde getirmektedir. Tüm bu gerekçelerle soruna Yüce Meclisimizce çözüm bulunması son derece önemlidir.”

KOS

Yorum Yazın