Terörist İsrail’e karşı tepkiler giderek yükseliyor.

Bugün bu zulüm sadece Kudüs’te, Filistin’de değildir.

İsrail hükumetinin Mescidi Aksa’da uyguladığı şiddete Türkiye genelinde STK, dernek ve Vakıflar dan tepkiler artarak devam ediyor .Birlik Vakfı İsrail’in uyguladığı şiddet ve terörü kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Terörist İsrail Devleti Polisinin ve Fanatik Yahudilerin, yıllardır Kudüs’te, Filistin’de işledikleri insanlık dışı suçları devam etmektedir. Bu insanlık dışı zulüm, Ramazan ayında artmış, şiddetlenmiş, tahammül edilemez bir noktaya gelmiştir. Mescid-i Aksa’ya saldırılmış, ibadetler engellenmiş, onlarca kişi şehit edilmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştır.

Bu zulmü yapanlara karşı Dünya sadece cılız bir şekilde karşı duruyormuş, karşıymış tavrını takınmakta ve bu tavrını da sürdürmektedir. Bu hal yıllardır olduğu gibi, bugünde teröristleri cesaretlendirmektedir.

Bugün bu zulüm sadece Kudüs’te, Filistin’de değildir. Bu zulüm Yemen’de, Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Afrika’da daha pek çok İslam ülkesinde devam etmektir. Buralarda savaşlar, açlık ve yoksulluklar sürmektedir. Müslümanların birbirlerine kırdırılması gözlerimizin önünde cereyan etmektedir.

Bu zulümlerin sebebi, Müslümanların parçalanıp küçülmeleri, güçlerini bölmeleri, birleşmemeleridir. Kendi aralarındaki ihtilafları halletmemeleridir. Kendi aralarındaki ihtilaflarla güçsüz kalmalarıdır. Kendilerine Müslümanlar dışında hami aramalarıdır. Düşmanlarına tabi olmalarıdır. Müslümanların bu halleri, İsrail gibi terör Devletlerini, terör unsurlarını cesaretlendirmekte ve onların zulümlerine imkân hazırlamaktadır.

Kudüs başta olmak üzere bütün Müslümanlara yapılan zulümlerin önlenmesi için, Filistin dahil Müslümanların aralarındaki ihtilafları bitirmesi, birleşmesi, büyük bir güç haline gelmeleri lazımdır. Ancak o zaman zalimlerin zulmüne gerçek manada karşı durmuş olur, zulümlerine son verebiliriz.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Müslümanları ve İslam Devletlerinin birliği için maddi ve manevi bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Bu sebeple biz Devletimizin bu husustaki bütün gayretlerini destekliyoruz.

Kudüs’te, Mescid-i, Aksa’ya yapılan zulmü kınıyoruz. Mescid-i Aksa’da zalimlere karşı direnen kardeşlerimizin maddi ve manevi yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 12/05/2021

Av. Mehmet ALACACI
Birlik Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı