Eğitim müfredatındaki son değişiklikleri ‘sevindirici ama yetersiz’ olarak değerlendiren Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, “Farklı toplumsal kesimlerin taleplerinin sağlanması adına müfredat güncellenme çalışmalarına devam edilmesi gerekiyor” dedi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde güncellenen 2017-2018 eğitim dönemi için yeni müfredat programını açıklamıştı. Müfredattaki son değişiklikleri değerlendiren Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, yapılan değişikliğin sevindirici ama istenilen ölçüde olmadığını belirtti. Yayınlanan programların toplumsal talepleri karşılama noktasında yeterli olmadığını dile getiren Bina, farklı toplumsal kesimlerin taleplerinin sağlanması adına müfredat güncellenme çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini kaydetti. Müfredatın öğretmenler tarafından nasıl uygulanacağının da önemli bir husus olduğuna değinen Bina, bu noktada öğretmenlere doğru bir şekilde rehberlik edilmesi, müfredat uygulamalarının ise yakından izlenip değerlendirilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

thumbnail_AliMusaBina_2 (1)

DEMOKRATİKLEŞTİRİCİ BİR SÜREÇTİR

Eğitim-Bir-Sen olarak, kapsamlı bir müfredat reformuna yönelik bir ihtiyacın varlığını daha önce vurgulamış olduklarını kaydeden Bina, taslak programlar için görüş alınması, bu görüş ve önerilerin programlara yansıtılmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Bina, “Programların, kamuoyundan görüş almak üzere askıya çıkarılması, gelen görüşler ekseninde taslak programlarda güncellemeler yapılması farklı kesimlerin sürece katılmasına izin verdiğinden demokratikleşmeyi ve çoğulculuğu geliştiren bir adımdır. Bundan sonraki program güncellemelerinde de taslak programların kamuoyundan görüş almak üzere askıya çıkarılması uygulamasına devam edilmelidir. Bu vesile ile toplumsal talepler programlarda daha fazla yer bulacaktır. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişimler, bilimde, ekonomide, sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler, değişen toplumsal ihtiyaçlar ve talepler dikkate alındığında programların belirli sürelerde güncellenmesi gerekmektedir. Zaten, tüm dünyada eğitim sisteminin kalitesini artırmak ve değişen dünyaya ayak uydurmak için öğretim programları belli aralıklara güncellenmektedir” dedi.

GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI DEVAM ETMELİ

Ders kitapları hazırlanırken, içerik yoğunluğu ve konu bütünlüğünün sağlanması hususlarına özellikle dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Bina, “Öğretim programlarında milli ve evrensel değerlere daha çok vurgu yapılması olumludur. Eğitim-Bir-Sen olarak öteden beri talep ettiğimiz üzere, çoğulcu, farklılıklara izin ve imkan veren, daha empatik ve eleştirel bir tarih anlayışı, toplumsal taleplere duyarlı, tarihi ve kültürü ile barışık bir müfredatın arzu edilen düzeyde oluşturulduğunu söylemek güçtür. Belli bir düşünceyi benimsetmeye yönelik tek yönlü endoktrine edici ifadeler müfredatta var olmaya devam etmektedir. Kapsamlı bir müfredat reformu konusunda önemli bir toplumsal talep vardır. Böyle bir toplumsal talebin varlığını, hazırladığımız raporda da ifade etmiştik. Yayınlanan programların, bu anlamda pozitif adımlar içerdiği ancak istenen düzeyde bir zihniyet değişimini gerçekleştirme ve toplumsal talepleri karşılama noktasında yeterli olmadığı görülmektedir. Bu çerçevede, farklı

toplumsal kesimlerin taleplerinin sağlanması adına müfredat güncellenme çalışmalarına devam edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yorum Yazın