Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre bedensel engeller arasında dünya üzerinde 45 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 216 bin görme engelli vatandaşımız yaşamaktadır.

“Dünyada her yıl Ocak ayının ikinci haftası ( 7-14 Ocak ) Beyaz Baston – Görme Engelliler Haftası olarak anılmaktadır. Beyaz Baston 20. yy. başlarında Londra’da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dış dünyanın kendisini fark edebilmesi amacıyla bastonunu beyaza boyamasıyla oluşmuş ve başarılı olduğu düşünüldüğünden Fransa’da Görme Engelliler Örgütü tarafından 1931 yılında simgeleştirilmiştir. Görme Engelliler Haftası nedeniyle çözüm amaçlı yürütülen etkinliklerle toplumsal bir farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak tüm engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, problemlerini çözmek, onlara sahip çıkarak sorunlarına ortak olmanın insani bir görev olması bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu kapsamda 08.05.2014 tarihinde AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da katılımıyla ‘Engelli İstihdamı ve Sosyal Politikaların Geleceği’ ile ilgili bir çalıştay düzenlenmiştir. Yapılan toplantıda görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarının en vazgeçilmezi olan Beyaz Bastonun da sağlık harcaması kapsamına alınmasıyla ilgili talepler üzerinde durulmuş ve acil bir düzenleme yapılmasına karar verilmiştir.

Görme engelli vatandaşlarımızın kullanmakta oldukları Beyaz Baston temini ile ilgili olarak; bu malzemenin ortez olarak değerlendirilmesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer alması hususunda komisyon görüşü alınmış, düzenlemeler SUT’ta yayınlanacak

hale getirilmiştir. Fiyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 30.08.2014 tarihinde SUT’ta fiyatı ile birlikte yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren SGK tarafından ödemeler yapılmaktadır.

AK Parti iktidarları süresince engelli memurlara ilişkin bazı çalışma koşulları yeniden düzenlenmiş ve gece nöbeti ve vardiyası verilmemesi, engelli memurların mesai ve dinlenme sürelerinin farklı belirlenebilmesi gibi imkânlar sağlanmıştır.

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar çalışan engelli vatandaşlarımızın sayısı 6 bine yakınken, son 13 yıldır, özellikle sosyal politikalar alanında yaptığımız icraatlarımız ile birlikte, çalışan engelli vatandaşlarımızın sayısı 41 bini bulmuştur.

Engelli istihdamını geliştirici tedbir ve teşvikler öngörülmüştür: Kota kapsamında çalıştırılan engellilerle, korumalı işyerlerinde çalıştırılan engellilerin sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının, kontenjan fazlası isteğe bağlı çalıştırılan engellilerin sigorta primine ait işveren hissesinin ise yüzde ellisinin Hazine tarafından karşılanması sağlanmıştır.

Özel sektörde işçi olarak çalışan engelli vatandaşlarımızın sayısı 2008 yılında 55.077 iken, 2015 yılında 84.706 ’e yükselmiştir.

Beyaz Baston, görme engelli bireyler için bir bağımsızlık ve güvenlik sembolüdür. Her koşulda ona rehberlik eden bir arkadaş gibidir. Görme engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkat çekerek, onların ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturabilmeyi amaçlayan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nı kutluyorum. 13 yıldır olduğu gibi görme engelli vatandaşlarımızın da, diğer engelli kardeşlerimiz gibi ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmiş hayat alanlarında, kaliteli eğitim ve istihdam koşullarında var olabilmeleri için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Yorum Yazın