Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi, tarafından düzenlenen ‘’KOBİ’lere Güncel Destek’’programları adlı etkinliğe konuşmacı olarak Eğitimci- Danışman Onur Yeşilçavdar katıldı, Yeşilçavdar KOSGEB’in yurt dışı pazar desteği başta olmak üzere diğer destek ve hibeleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Programda ASKON İzmir Şube Başkanı Şerafettin Gücü ve çok sayıda ASKON Üyesi İşadamı yer aldı.
‘’Üretebilirsek Var Olabiliriz’
Açılış Konuşmasını yapan ASKON İzmir Şube Başkanı Şerafettin Gücü ’Türkiye’nin üretmekten başka şansı yok, üretebildiğimiz zaman ancak var olabiliriz’’ diyerek ülke ekonomisi için üretimin önemine değindi. Ülke ekonomizmin yaklaşık %98’i KOBİ’lerden oluşmakta burada KOBİ’lerimizin en büyük paydaşı da KOSGEB, bu kapsamda KOSGEB gibi kurumlar firmaların yaşam doğrularını uzatmaları için artık olmazsa olmaz durumdadır. ASKON olarak üye firmalarımıza devlet destekleri noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dedi
ASKON İzmir Şube Başkanı Şerafettin Gücü’nün açılış konuşmasının ardından Eğitimci- Danışman Onur Yeşilçavdar sunumlar eşliğinde işadamlarına destek programının kullanımı hakkında bilgiler verdi. Verilecek 300 Bin TL desteğin yüzde 70’inin hibe olduğunu söyleyen Yeşilçavdar, iş dünyası temsilcilerinden bu imkânlardan yararlanmalarını istedi. ‘Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır’ diye konuşan Yeşilçavdar, Program başlıklarını ise şöyle sıraladı. İşletme Geliştirme Yurtdışı programı Destek Programı, Uygun Giderler Ve Destek Üst Limitleri, Yazılım ve Donanım Gideri Desteği, Tanıtım Giderleri Desteği, Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri Desteği, Test Analiz Belgelendirme Giderleri Desteği gibi başlıklar altındaki çalışmalara destek verileceğini kaydetti.
Amaç İhracat Yapmak İsteyen Kobi’lerin Sayısını Artırmak
Verilecek destekleri başlıklar halinde açıklayan Eğitimci-Danışman Onur Yeşilçavdar İşletme Geliştirme Yurtdışı programı Destek Programından yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir. İşletmeler bu destekten bir defa yararlanabilir. Bu desteğin amacı ise KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır. Bu Projede Uygun Giderler Ve Destek Üst Limitleri Personel Gideri, Yazılım ve Donanım Giderleri, Hizmet Alım Giderleri, Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri, Tanıtım Giderleri, 100 Bin TL olurken,Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderlerine ise 150.000 TL destek verilecek. Proje süresi ise Proje Süresi: En az 6 ay, en fazla 24 ay olurken Destek Üst Limiti: 300.000 TLya kadar olabilecek. Bu programda Destek Oran ise % 70 geri ödemesiz , % 30 geri ödemeli ve personel gideri geri ödemesiz olacak.
Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluştuğunu ifade eden Onur Yeşilçavdar bu konuda ise şu ifadeleri kullandı. “Personel Gideri Desteği: Personel Gideri Desteği yeni istihdam olması şartıyla en az MYO mezunu azami 4 personel için verilebilir. Yabancı uyruklu personel istihdam edilebilir. Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere Programın Uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır. Yazılım ve Donanım Gideri Desteği ise, Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için destek verilir. Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve yazılımın kullanılmasında ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için destek verilir. Tanıtım Giderleri Desteği: Başkanlık tarafından belirlenen e-ticaret sitelerine üyelik giderlerine, Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.) giderlerine, Yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderlerine, Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine, İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine destek verilir. Tanıtım giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.”

Yorum Yazın