Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kauçuk Malzemesi Mal Alımı İhalesi yapacak. İhale, 4734 Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce yapılacak.
4.500 metrekare SBR Tek Renk (Kiremit Rengi) Dökme Kauçuk, 3.750 metrekare Çok Renkli EPDM Dökme Kauçuk, 4.200 metrekare Kare Kauçuk (Montajlı) mal alımını kapsayan ihale 19 Aralık 2017 Salı günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.
İhaleyi kazanan firma malları sözleşme imzalanmasını müteakip 90 takvim günü içinde Aliağa Sahil Bandı ve Muhtelif Alanlarda montajlı bir şekilde teslim edecek.
Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 250 TL karşılığında Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi’nden de satın alınabilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.

Yorum Yazın