Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, oturma bankı ve çöp kovası mal alımı için ihaleye çıktığını bildirdi.
Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, oturma bankı ve çöp kovası mal alımı için ihaleye çıktı. İhalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirileceği açıklandı. 5 oturma bankı ve çöp kovası mal alımı yapılacak ihalenin, 13 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Kültür Mahallesinde yapılacağı belirtildi. İhaleye katılacak kişilerin, gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabileceği, ihale ile alımı yapılacak malzemelerin Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün deposuna teslim edileceği de kaydedildi.
Öte yandan, duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP adresinden ve Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresinden görülebileceği gibi, 100 TL karşılığında satın alınabilecek. İstekliler, tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden verilebileceği, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebileceği bildirildi.

Yorum Yazın