Aliağa Belediyesi ağustos ayı olağan meclisinde, Ege Üniversitesi’nin çeşitli çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla belediye mülkiyetindeki bir yerin tahsis edilmesi hususunu kapsayan 4’üncü madde, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Aliağa Belediyesi ağustos ayı olağan meclisi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önergeler yer aldı. Mecliste ilk olarak başkanlıktan gelen önergeler oylandı. Bu kapsamda meclise sunulan; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12’nci maddeler oy birliği ile imar komisyonuna havale edildi. 6’ncı madde oy birliği ile imar ve plan bütçe komisyonlarına havale edildi. 3’üncü madde oy birliği ile kabul edildi. Üniversite, toplu konut alanları ve sanayi yatırımlarının önünü açabilmek adına alt ve üst yapı işleri ile sosyal donatı alanlarının ivedilikle tamamlanması için ihtiyaç duyulan 16 milyon liralık borçlanma yetkisini kapsayan 13’üncü madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Komisyondan gelen raporlar
Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesinin ardından komisyondan gelen raporların oylanmasına geçildi. Komisyonlardan gelen raporların tamamı komisyonlardan geldikleri şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebine istinaden; üniversitenin ilgili fakültelerinin eğitim-öğretim ve bölgedeki sanayi tesislerinde staj uygulama çalışmaları ile sanayi çevreleriyle birlikte yürütülecek AR-GE çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla belediye mülkiyetindeki bir yerin tahsis edilmesi ve aynı yerde ihtiyaçların karşılanması için Biyolojik Arıtma Tesisi faaliyetlerinin de yapılacağı bir yerin tahsis edilmesi hususlarını kapsayan 4’üncü madde, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi. Aliağa ilçe sınırları içerisindeki alt yapı ve diğer yatırım, hizmet ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yetersiz gelen bütçe tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinin ilgili hükümleri gereği, yeni gelir kaynakları bulunduğundan ek bütçe yapılması hususunun oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu görüşüldü. Plan ve bütçe komisyonu raporu doğrultusunda 38 milyon 575 bin liralık ek bütçe yapılmasına karar verildi.

Gündem dışı önergeler
Samurlu Mahallesinde mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait 268 ada 1 numaralı parseli kullandığını ve üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu belirten S.S. Aliağa Motorlu Yük Taşıma Kooperatifine satılması talebi oy birliği ile imar komisyonuna havale edildi. Bozköy Mahallesi 929 numaralı mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait parselin 10 yıl süre ile kiralanması hususu oy çokluğu ile imar komisyonuna havale edildi. Aliağa Belediyesi ağustos ayı olağan meclisi, oturuma katılmayan meclis üyesi Kazım Ulaş’ın mazeretinin kabul edilmesi ve bir sonraki meclis oturumunun 4 Eylül Salı günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilmesi ile son buldu.

Yazar Hakkında

Herkesin baktığı yerden farklı görmeyi severken, bakışlarını sevmeyenleri de sevmeye çalışan biri.

İlgili Yazılar

Yorum Yazın