CHP Grubunun Romanların Barınma Hakkı ile ilgili Meclis Araştırması açılması önerisi, AKP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Özcan PURÇU, 26. Yasama Dönemi’nde TBMM’ye ilk araştırma önergesini verdi, barınma hakkından yararlanamayan vatandaşlarımızın haklarından etkin olarak yararlanması için Meclis araştırması açılmasını talep etti. Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilen önerisi TBMM Genel Kurul’da görüşüldü, AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurul’da konuşma yapan Özcan PURÇU şunları söyledi: “Bu önerimizi grup önerisi olarak Meclisimize getirdik. Önerimiz, Roman vatandaşlarımızın barınma ve yaşam şartlarının araştırılmasıyla ilgili Mecliste araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili…” dedi.

Daha önce TBMM’de yaptığı konuşmayı hatırlatan PURÇU “geçen gün de burada bas bas bağırdım ama önlem alamadığımız için, gene çadırda maalesef kötü yaşam koşulları sebebiyle Ezine’de bir kardeşimiz, 48 yaşındaki Ünzile kardeşimiz vefat etti çadırda. Bakın, işte yaşam şartlarımız bu. Geçen gün de söyledim, burası Türkiye arkadaşlar. Bakın, Roman kardeşlerimiz bu hâlde. Bu vicdani bir mesele kardeşlerim, bunu politik malzeme kimse yapmasın, bu bizim halkımız, vatandaşımız. Bu konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulsun. Roman vatandaşlarımızı kimse bilmiyor şu an, ne durumda olduğunu bilmiyor. Dili var mı, kültürü nedir, nasıl yaşar, mesleki durumu nedir, barınma sorunu hangi safhada kimse bilmiyor. İlk defa bakın, bir araştırma komisyonu kurulması için teklif veriyoruz. Bunu kimse parti meselesi yapmasın. Geçenlerde dedim ki: “Romanları seviyor muyuz?” herkes “Seviyoruz.” dedi; tamam, ne güzel. Ama, dilde sevmeyelim, yürekten sevelim, gönülden sevelim, onlara da bir şeyler yapalım.” diye konuştu.

Barınma hakkının en temel insan haklarından olduğunu hatırlatan Özcan PURÇU, Genel Kurul sonrası şu değerlendirmeyi yaptı:“Seçim zamanı oy isteyen, Roman vatandaşlarımıza vaatlerde sınır tanımayan AKP, Romanlara bakış açısında ne kadar samimiyetsiz olduğunu ortaya koymuştur. Barınma hakkı gibi temel bir konunun partiler üstü ele alınması gerektiğini ısrarla ifade etmeme rağmen AKP sadece sözde vaatlerle suya sabuna dokunmadığını ortaya koymuştur.” Dedi.

İşte AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedilen önergenin detayları:

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Özcan PURÇU, araştırma önergesinde, insanca yaşamın temel koşulu olan ve sosyal haklar içerisinde yer alan barınma hakkının sosyal bir hak olduğuna ancak tüm vatandaşlarımızın bu haktan yararlanamadığına dikkat çekti. Kentlerde belirlenmiş bölgelere adeta hapsedilen, kendi sorunlarıyla başbaşa bırakılan, devletin olanaklarından yararlanamayan vatandaşlarımızın ayrımcılıkla, dışlanmayla yüzleşmek zorunda kalması ve ağır yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

EŞİT BARINMA HAKKI İÇİN MECLİSİN SORUMLULUK ÜSTLENMESİ ZORUNLUDUR

“Tüm insanlar gibi gecekondu alanlarında yaşayanların da sağlıklı bir kentsel çevrede yaşama ve barınma hakkı bulunmaktadır. Romanların sosyal ve kültürel kimliklerini yansıttıkları mekanlarda işgalci ilan edilmeleri kabul edilemez bir yaklaşımdır. Roman mahallelerinde yaşayanların, yaşadıkları mahallelerden uzak yerlerde iskan edilmeleri ile kiracı konumundaki kişilerin barınma haklarına yönelik ihlallerin kapsamlı şekilde araştırılması gerekmektedir.” diyen CHP İzmir Milletvekili Özcan PURÇU; Roman yurttaşlarımızın çok uzun dönemli olarak borçlandırmayla geleceklerinin ipotek altına alınması, katılım haklarının gözetilmemesi gibi sorunların araştırılarak temel yaşam hakkının güvencesi de olan barınma hakkından etkin olarak yararlanılmasını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası ilke ve standartlar esas alınarak çözüm önerilerinin tespit edilmesi için” talepte bulundu.

BARINMA HAKKI SOSYAL BİR HAKTIR

İnsanca yaşamın temel koşulu olan barınma hakkı sosyal haklar içinde yer almaktadır. Konut hakkı, temel hak ve özgürlükler içinde yer alan yerleşme özgürlüğüyle birlikte; kişilerin konut değiştirme, diledikleri yerde konutlarını seçme ve yerleşme temel haklarını da kapsamına almaktadır. Konut hakkının gerçekleşmesinde devletin müdahalesi belirleyici niteliktedir.

EN TEMEL HAKLARINDAN YOKSUN BIRAKILANLAR:ROMANLAR

“Konut hakkı, sadece yerleşme özgürlüğü ile ilgili bir hak değildir, aynı zamanda diğer insan hak ve özgürlüklerin de gerçekleşmesi için ortam ve koşulları oluşturmaktadır. Konut hakkı insan haklarının en düşük eşiği olarak nitelendirilmiştir. Bir başka deyişle, insan onuruna uygun bir yaşam sürdürülmesi için asgari gereken ve ihtiyaç duyulan haklardandır. Dışlanan, ötekileştirilen, mekânsal olarak damgalanan ve ayrımcılık politikalarına maruz kalan Romanlar, en temel haklardan dahi yoksun bırakılmaktadır. Ülkemizde devam eden kentsel dönüşüm projeleri ise ne yazık ki yerinde dönüşümü değil yaşayanların yerinden edilmesi yaklaşımını benimsemekte, barınma sorununu içinden çıkılmaz hale getirmektedir.

Yorum Yazın