”Borç bahane edilerek hizmet aksatılıyor”.

Ak parti ilçe başkanlığı CHP li Gaziemir belediyesinin 100 günlük performansını değerlendirdi.

AK Parti Gaziemir ilçe başkanı Erol Kaya ve  ak parti belediye meclis üyeleri Gaziemir belediyesinin 100 günde yaptığı çalışmaları basın açıklaması yaparak kamu oyu ile paylaştı .

Madem tasarruf edilecek, 2 tane sıfır makam aracı neden alındı?

Son günlerde kaz dağları bahane edilerek yapılan algı operasyonlarına dikkat çeken ilçe başkanı Erol Kaya. ”kaz dağları yok ediliyor diye kopartılan fırtınanın esas mimarı CHP dir”Tarih belge ve tutanaklar ortada. ancak amaç kaz dağları ve ormanların yok edilmesi değil, gezi örneğinde olduğu gibi ülkenin kalkınması ve refahıdır.

31.03.2019 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrası iş başı yapan mevcut yönetimin ilk yüz günlük dönemde gerçekleştirdiği hiçbir proje olmadığı gibi, var olan hizmetlerin devamı noktasında bir başarı sağlayamamışlardır.

Kadın sığınma evi yapılması ile ilgili meclis kararı alınmasına rağmen, henüz imar planlarında dahi kadın sığınma evine yer ayrılamamıştır.

Önceki dönemde alınan bazı şirket personelleri, bütçe ve ilgili kanun maddeleri ile merkez dosyada oldukları gerekçe gösterilerek işten çıkarılmış ve tazminatları ödenmemiştir. Bu uygulamanın tam tersine güvenlik soruşturması yapılmamış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı izni olmaksızın özel kalem müdürlüğüne vekaleten atama yapılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurlarının sağlıkları ile ilgili almış oldukları hastane raporları dahi, mobing uygulanarak hakem hastanelere yollanmıştır.

Esnafımıza kaldırım işgalleri ile ilgili adeta zulüm yapılmaktadır. Bazı esnaflarımız sürekli taciz edilmekte ve arka arkaya ceza yazılarak iş yerleri adeta kapatılmaya zorlanmaktadır. Bu konu ile ilgili önerge vermiş ve esnaf odası temsilcilerinin de davet edilmesi suretiyle konunun esnaf komisyonuna havalesini istemiş bulunuyoruz. Ancak yönetim bu konuda herhangi bir adım atmamıştır.

Kaçak yapılarla mücadelede izlenen yöntemler eksik ve yanlıştır. Belediye asli görevini yerine getirmediği için Gaziemir adeta kaçak yapı cenneti haline gelmiştir.

Tasarruf tedbirlerinden bahisle birçok harcamada kısıtlamaya giden ve maaşlara cüzi miktarda zam yapan yönetim, konu kendi konforları olunca 2 adet sıfır makam aracı almak ve makam odaları yapmakta tereddüt etmemiştir.

Öncesinde 1/1000 imar plan tadilatında yer alan konuya istinaden bu araçların alındığı firmadan resmi hibe yoluyla araba alınabileceğini yönetime iletilmiş ve talebimiz reddedilmiştir. Daha sonra aynı firmadan hangi ihale yöntemiyle alındığı gizliliğini koruyacak şekilde iki araç alındığı bilgisine ulaşılmıştır. Sorumuz üzerine Sn Arda meclis toplantısında şirketin zor durumda olduğundan bahisle alacağımızı bu şekilde tahsil ettik açıklamasında bulunmuştur.

Bugüne kadar parti gurubumuz olarak verdiğimiz 15 ‘in üzerinde önergeye cevap dahi verememişlerdir.

En son yapılan evde bakım hizmetleri ihalesi tam anlamıyla adrese teslim yapılmış, 6 firma dosya almış ancak ihale ilanında yapılan değişiklik ile tek firma yeterlilik sağlamış ve adrese teslim iş yapılmıştır. Bu konuda gerekli müracaatları yaparak ihalenin iptalini istemiş bulunuyoruz.

Gaziemir belediyesi Sarnıç orman alanı içerisinde tahsis edilen moloz döküm yeri Yanlıştır.

orman içindeki  Bu alan Her şeyden önce oradaki yeşil doğaya ve ormana zarar veriyor. oraya sürekli kamyonlar moloz döküyorlar söz konusu olana dökülen molozlar  oradan tekrar başka bir yere aktarıldığı söyleniyor, ancak orada yaratılan tahribat ve molozların bir kısmının kaldığını kendi gözlerimizle gördük.

Orada sık sık yangın çıkıyor, umarız orada  bir yangın yaşanmaz orman alanında büyük bir yangın çıkarsa Bunun nedeni oradaki moloz ve hafriyat döküm alanı olacaktır. Bu konuda da belediyeyi uyarıyorum dedi.

Belediye’nin borçları konusunda vermiş olduğumuz önergeye henüz cevap alamadık, daha önce sayın Arda ; şirket borçları hariç belediyenin borcu 98.900.- TL olarak beyan etmiştir.

Ayrıca belediyemiz personeli içerisinde bazı kişileri mobbing sayılabilecek görev değişiklikleri ile adeta cezalandırmaktadır.

Son yapılan meclis toplantısında aile sağlığı merkezi ve gıda bankasına tahsisli belediye mülklerinin tahsislerini gurubumuzun muhalefetine rağmen oy çokluğu ile sona erdirmiştir.

Gazigem alt ekonomik gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına yönelik önemli eğitim hizmetleri veren bir merkezdir. Ancak kendi konforları sözkonusu olunca makam aracı almaktan geri durmayan yönetim, gazigem’i kapatma yoluna gitmektedir.

İzmir ‘de Karaburun , Torbalı ve Menderes Belediye şirketlerindeki etik olmayan görevlendirmeler kervanına Sn Arda ‘da iştirak etmiş, son meclis toplantımızda Gazibel ve Sarbel Belediye şirketleri için il başkanı ve genel başkanının beyanlarına ve bizim gurup olarak muhalefetimize rağmen oy çokluğu ile yetki almıştır.

 

Sn Halil Arda’nın eşi Sn Deniz Arda’ya adeta eşbaşkan gibi belediyede oda tahsis edilmiştir.

Son olarak Sarnıç gündüz nüfusu 50.000 in üzerinde olup herhangi bir acil sağlık hizmeti verecek birim bulunmamaktadır. Sarnıç’ımızı Acil birimi dahil dört ana branşta hizmet verecek toplum sağlığı merkezine kavuşturmak amacıyla Belediye hizmet binasının tahsis edilmesini talep ettik. Umarız talebimiz olumlu cevaplanır.

Yukarıda belirttiğimiz tüm konuları kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Saygılarımızla.

Uğur İnan ATMACA Erol KAYA

Ak Parti Gurup Başkanvekili Ak Parti Gaziemir İlçe Bşk

Yorum Yazın