Önce vatandaş kazanacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Agora ve Kadifekale’deki konut bölgelerine yönelik “Operasyon Planları”nı diyalog toplantısında masaya yatırdı. Bölgenin erişebilirliğinin artırılması, konaklama olanaklarının sağlanması, kentsel niteliğin iyileştirilmesi ve istihdam artışı sağlanması gibi alt başlıkların yer aldığı çalışmalarda, düşük gelirlilerden oluşan yerel halkın “öncelikli faydalanıcı” olarak gözetilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Agora-Kadifekale-Kemeraltı aksındaki tarihi dokuyu bozmadan rehabilite ederek bölgeyi çekim merkezi haline getirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ve 19 bölgeye ayrılan tarihi aksta çalışmalar devam ediyor. Katılımcı anlayışla düzenlenen çalıştaylar doğrultusunda hazırlanan “Agora ve Kadifekale Konut Bölgeleri Operasyon Planları”, yine geniş katılımlı bir diyalog toplantısıyla tanıtıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın da yer aldığı, sivil toplum örgütü temsilcilerinden mimar ve şehir plancılarına,  işadamı ve akademisyenlerden muhtarlara kadar geniş yelpazeyi kucaklayan toplantıda, İzmir Tarih Proje Koordinatörü Gökhan Kutlu, operasyon planlarıyla ilgili detaylı sunum yaptı. Planların, bölgedeki çok katmanlı tarihi ve kültürel mirasın korunması, tasarım bütünlüğü içinde canlandırma stratejilerine uygun işlevler yüklenerek yaşatılması ve bölgesel ölçekte bir iyileşmenin sağlanması amacına yönelik hazırlandığını belirtildi.

3 ana başlık
Operasyon planları “Ziyaretçilere yönelik makro ve mikro operasyonlar”, “Mevcut alan kullanıcılarına yönelik makro ve mikro operasyonlar” ve “Bölgenin tümü için gerçekleştirilecek operasyonlar” olmak üzere 3 ana başlıkta toplandı. Alt başlıklar ise bölgenin erişebilirliğinin artırılması, kentsel niteliğin iyileştirilmesi, konaklama olanaklarının sağlanması, sosyal ve kültürel odakların oluşturulması, kentsel niteliğin iyileştirilmesi, erişim olanaklarının iyileştirilmesi, sosyal ve kültürel kullanımların artırılması, kapsamlı destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi, istihdam artışı sağlanması ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi olarak belirlendi.
Bölgede gerçekleştirilecek çalışmalarda, ağırlıklı olarak düşük gelirlilerden oluşan yerel halkın öncelikli faydalanıcı olarak gözetilmesi gerektiğinin altı çizildi.
16006_20151221094521_ERC_4757 16006_20151221094521_ERC_4717 16006_20151221094521_ERC_4710

DCIM665MEDIA

DCIM665MEDIA

Yorum Yazın