Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki eğitim fırsatı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin gençlerini de heyecanlandırdı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesini desteklemek amacıyla 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde oluşturulan “Jean Monnet Burs Programı”nın ayrıntılarını, İKÇÜ’lü gençlere, Avrupa Birliği Uzmanı Ceyhan Çiçek anlattı.

Türkiye’nin en uzun soluklu projelerinden birisi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce (ÇABMER) düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve akademisyenler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki eğitim fırsatlarını ve Jean Monnet Bursu’ndan yararlanma imkânlarını detaylarıyla öğrendi. Avrupa Birliği Uzmanı Ceyhan Çiçek; 1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlayarak başlayan Jean Monnet Burs Programı’nın, Türkiye’nin en uzun soluklu projelerinden birisi olduğunu anlattı.

Programın Amacı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlıyor. Dolayısıyla Program, diğer eğitim burslarından farklı olarak, sadece söz konusu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları destekliyor. Bursiyerlerin, akademik çalışmalarının bitiminde Türkiye’ye dönerek, ilgili alanlarda çalışmaları bekleniyor.

Programın Desteklediği Çalışma Alanları

Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları destekliyor. Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edildi.

Burs Programının Hedef Kitlesi

Kamu sektörü çalışanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli, programa başvuru yapabiliyor. Seçim Kriterleri: Jean Monnet Burs Programı için her yıl bir duyuru metni yayımlanıyor. O

duyuru, 2016 yılı için henüz yayınlanmadı, Aralık ayı sonunda, duyurunun çıkması, Mayıs ayı içerisinde de, yazılı sınavın yapılması bekleniyor. Sözlü sınavın kaldırıldığı burs programının ayrıntılarını uzmanından öğrenen gençler, sunuma yoğun ilgi gösterdi.

IMG-20151208-WA0005 IMG_9508_1600x1067 IMG_5210_1600x1067 IMAG0035

Yorum Yazın