8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE DAİR

Kadının Çalışma Hayatında, Emek, İşçilik, Üretim, Mesai, Verimlilik Değerleri hakkında Adalet Arayışı ile ilgili bir Farkındalık, Bilinç Oluşturma sebebiyle Sanayileşmiş, Kapitalist, Sosyalist, Batılı, Doğulu, Ortadoğulu Ülkelerin Kutlama yaptığı gün!

İnsanlık Tarihinde Toplayıcılık, Avcılık, Tarım, Sanayi Evrelerinde Sosyal ve Ekonomik Yaşamın Merkezindeki Kadınlara Selam olsun.
Geleneğin, Törenin, Rejimlerin ağır yükleri, Dinin Günahı-Vebali boyunlarına yüklenen kadınlara…
“Rüku edenler ile birlikte rüku et” emriyle Süleyman Mabedinde Toplu Eğitim ve İbadete dahil olmak isteyince dışlanan, babasız İsa’yı büyüten Meryem’e, Firavun Sarayında Musa’yı Büyüten Asiye’ye, Alemlere Rahmet Peygamberi, Muahammed S.A.V’i doğuran Emine’ye Selam olsun.
Büyük Komutanlar, Liderler Yetiştiren Annelere selam olsun.
Bilişim, Otomasyon, Robotik, Yapay Zeka Devriminin yaşandığı Dünya’da Kadının Sosyal ve Ekonomik yaşamının daha Adil, Özgürlükçü bir çizgiye getirilmesi mümkün.
Savaşla, Ölümlerle, Baskılarla sınanmamaları temennimizdir.
Çalışma, Eğitim, sosyal Yaşamlarının iyileştirilmesi…
Gününüz kutlu olsun!

Yorum Yazın