Toplum Sağlığını Ve Neslin Devamlılığını Tehdit Eden LGBT Hareketine Karşı STK’ların Tespit Ve Çözüm Önerileri Bizler STK’lar olarak, LGBT hareketinin söylem ve pratiklerinin, insan neslinin korunması ve toplumumuzun sağlığı açısından oluşturduğu riskleri dikkatle izliyoruz.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde, aile kurumunu güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten STK’lar olarak, ülkemizde ve dünyada LGBT hareketini, “insan hakları” kisvesi altında örgütlenen belli yapıları, yürütülen projeleri, düzenlenen etkinlikleri, kısaca gündemi yakından takip ediyoruz. Ülkemizde 1990’lı yıllarda temelleri atılan bu hareket, caddelerde sergilenen insan onuruna hiç yakışmayan pornografik, teşhirci ve provakatif eylemlerle, panel ve konferanslarda aile kurumu, ahlak, din ve toplum değerlerine yönelik hakaretlerle ve hayatı salt beden/haz üzerinden anlamlandıran yaklaşımlarla kendini tanımlamaktadır. Son günlerde kendisi gibi düşünmeyenlere yönelik yürüttüğü linç kampanyaları ile de toplumun temel değerlerine, ahlaka, İslam’a yönelik tahammülsüzlüğünü açıkça ortaya koymuştur.

Bizler STK’lar olarak, yaşlanan dünya gerçeğini de dikkate alarak, her bir çocuğu ve genci çok kıymetli bir hazine olarak görüyoruz. Eşcinselliğin sadece insan sağlığı açısından değil, toplum sağlığı üzerinde oluşturduğu hasarların da bilinciyle, kamusal alanda ve aile düzeyinde önlemler alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin stratejik geleceği açısından; çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi ve değerlerimizi muhafaza etmek, kötülüğü engelleyip iyiliği yaygınlaştırabilmek için acil olarak alınması gereken önlemler kapsamında tekliflerimizi aşağıda bilgilerinize sunuyoruz:

1. Ailelerde ve Okullarda Uygulanacak Eğitimler: Sağlıklı cinsel kimlik gelişimi için doğru bilgiye, doğru kanaldan ulaşmanın önemi tartışılmaz bir gerçektir. Son yıllardaki cinsellik konusundaki ağır uyaranlar ve yaygın bilgi kirliliği de düşünülerek, bireylerin cinsel kimlik gelişimlerini sağlıklı tamamlayabilmeleri için destek hizmetleri geliştirilmelidir. Bu kapsamdaki en temel faaliyet, ailelerin bu alandaki fonksiyonunun güçlendirilmesidir. Ayrıca cinsel eğitim kapsamında ergenlik ve evlilik dönemlerindeki ihtiyaçlar da düşünülerek yaygın eğitim faaliyetleri yürütülmelidir. Ailelerin eğitim ihtiyacına cevap vermek üzere yapılandırılan “Aile Eğitim Programı” ve bu alandaki STK’ların faaliyetlerinin etkililiği noktasında değerlendirme yapılması, gerekli iyileştirmelerin planlanarak yaygınlaştırılmaları gerekmektedir.Ayrıca Aile Eğitim Programları uygulayan STK’lar ile Bakanlık arasındaki iletişim ve işbirliği ağı kuvvetlendirilmelidir.

2. Cinsel Tedavi Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin Artırılması: Cinsel tedavi, ülkemizde hem son derece pahalı, hem de LGBT lobisinin ağır baskısı altında bir hizmet alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle çocukluk ve gençlik çağında tedaviye ihtiyaç duyanlar için etkin ulaşılabilirlik stratejisinin geliştirilmesi, ihtisaslaşmış klinikler ve hastaneler kanalıyla bu hizmetin verilmesi gerekmektedir. Bu alanda açılacak klinik ve hastanelere devlet desteğinin sağlanması sahadaki LGBT lobisinin baskısı karşısında önemli bir motivasyon unsuru oluşturacaktır.

3. Eğitim Kurumları Düzeyinde Önlemler: Eğitim kurumlarının bu alandaki en önemli fonksiyonu, stratejik bir yaklaşımla, aile-okul işbirliğiyle, pratiklerle zenginleştirilmiş, tarih, kültür, değerler, sanat, bilim, estetik vb. içeriklerin bilgi ihtiyacını karşılamanın ötesinde insan ruhunu da besleyecek şekilde çocuğa/gence ulaştırılmasıdır. Gelecek hedefi olan, değerleriyle barışık, bilginin, öğrenmenin tadını ve farkını içselleştirmiş, spor, sanat gibi hobileri olan bireyler, tehditler karşısında güçlü bir duruş sergileyecek kapasiteye sahip olacaktır. Ayrıca eğitim kurumlarının fiziki ortamları da son derece önemlidir.Gündüzlü veya yatılı, okul, kurs, yurt gibi yerlerde, henüz cinsel kimlik gelişimini tamamlamamış çocuklar ve gençler birlikte eğitim almaktadır. Özellikle yatılı eğitim kurumlarında sistem oluşturulurken ve idarecilerle çalışanlar belirlenirken, olası bütün risklerin göz önünde bulundurulması ve gerekli denetimlerin yapılması son derece önemlidir.

4. Dijital Dünyadaki Sapkınlıklarla Mücadele İçin Alınacak Önlemler: Dijital dünyanın, her türlü sapkınlığı normalleştirerek ulaşılabilir kılmasını engelleyecek kuralların, yasaların oluşturulması, öncelikle bu alandaki para trafiğinin denetlenmesiyle olacaktır. Son yıllarda üst üste krizlerde hızlı mobilize olma özelliğini yakından gördüğümüz devletimizin başta çocuk pornosu olmak üzere bu yayınların erişimini engelleme konusunda da bütün dünyaya örnek olacak bir potansiyelinin olduğu açıktır. Pornografiye erişimin engellenmesiyle, sektörü besleyen en önemli gelir kaynaklarından birisi kurutulacaktır. Ayrıca bu iş için kullanılan, köleleştirilen, istismar edilen çocuk ve gençlerin kurtuluşu için de bu adımın atılması gerekmektedir. Dijital dünyanın oluşturduğu bir diğer risk de, çocuk istismarı ve fuhuş için oluşturduğu serbestliktir. Bunun bir örneğini görmek isteyenler LGBT alanında açılmış sosyal medya hesaplarının altına yazılmış yorumlara bakabilir. Çocuk istismarının ve fuhşun önlenmesi de dijital dünya üzerindeki kural ve yasaların oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bu alandaki bir diğer adım da çocuk ve gençlerin ruhlarına hitap edecek şekilde içeriklerin üretilmesi ve yaygınlaştırılması için teşviklerin planlanması şeklinde olacaktır.

5. Her Geçen Gün Dozunu Artıran Sapkın Mesajlarla Mücadele: Normalleşme, hayatın içinde aldığımız mesajların sıklığı ile doğrudan ilgilidir. Bugün sinema, dizi, klip, müzik, moda vb. küresel sektörler, bize kadın ve erkek dışında cinsiyetler olduğu –yanlış- bilgisini, sürekli, hiç ara vermeden farklı formlarda iletmektedir. Ayrıca uluslararası fonlarca finanse edilen STK’ların faaliyetleri de yerel düzeyde bu mesajları desteklemektedir. Çocukların dünyasına bile çizgi filmlerle, çocuk kitapları ve dergileriyle nüfuz etmeye çalışan bu harekete karşı ailelerin, toplum liderlerinin şu ana kadar güçlü iradeyle karşı koyduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak unutulmamalıdır ki eşcinselliği normalleştirme çalışmaları günün sonunda cinsiyetsiz toplum oluşmasına, bu bilgiyi de herkese zorla kabul ettirmeye hizmet etmektedir. Bu çerçevede fotoğrafı doğru okuyup, yürütülen bu toplum mühendisliğine karşılık, ailelerin bilinçlendirilmesi, sağlık, psikoloji, edebiyat, sanat, medya vb. alanları kapsayacak makro planların oluşturulması, sahada kamu-STK ve STK-STK işbirliğinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

6. Yasal Düzenlemeler: Toplumsal düzenin devamlılığını ve sağlığını korumak için yukarıda bahsedilen tedbirlerin hayata geçebilmesi ve tehditlere karşı önlemler alınabilmesi için ayrıca yasal düzenlemelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Hiçbir toplum kendisini tehdit eden bir oluşuma, harekete, eyleme geçmiş bir yapıya müsamaha göstermez. Bu tehdit ve risklerin doğru okunması ve yasal düzenlemelerin yapılmasıyla toplumumuzun, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması mümkün olacaktır.

Yasal düzenlemelerin içerikleriyle ilgili çalışmalarda sahadan STK’lar, üniversiteler ve uzmanların katkısının alınması gerekmektedir. Bu çalışmaların yapılmasında başta T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar ve en temelde de ailelere büyük görevler düşmektedir. Bu alanda oluşturulan proje ve politikalara, aşağıda imzası bulunan 21 ilden 122 STK katkı sağlayarak ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, değerlerimize ve dinimize sahip çıkacağımızı ifade ediyoruz. Saygılarımızla arz olunur.

STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) SARI BAŞAKLAR DERNEĞİ Tek Ebeveynli Ailelere Destek Derneği – – . . . . BİLDİRİYİ İMZALAYAN KURULUŞLAR BİLDİRİYİ İMZALAYAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ADANA Aileyi Koruma ve Dayanışma Derneği/ AKDAY AĞRI Ağrı Topluma Kazandırma ve Eğitim Kültür Derneği ANKARA Ankara STK Platformu Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği/GÖRBİR Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği/T.KAD-BİR Yek Adım Eğitim Dayanışma Derneği/YEKAD ANTALYA Hz Meryem Camii Derneği BURSA Aile Akademisi Derneği Fecri Cihan Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği/HAKÜDAD Nilüfer Hatun Aile Kültür Sanat Eğitim Derneği DİYARBAKIR Hanımlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı/HAKYAD DÜZCE Erdemliler Derneği Evrensel Hafızlar Derneği ERZURUM Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği/ER-KADIN ESKİŞEHİR Odunpazarı Kadın Gelişim ve Kültür Derneği ISPARTA Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İSTANBUL Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi/ASSAM Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformu/ASAP Aktif Düşünce Derneği Aktif İş Kadınları Derneği/AKİKAD Akide Şekeri Derneği Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği/AKODER Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları Platformu/AYSİT Artvin Kafkas Dernekleri Konfederasyonu/ARKAFKON Asitane Vakfı Aydost Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği/AYDOST Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği/AKDER Bağımsız Yaşam Derneği/BAYDER Başakşehir Gençlik Ve Kadın Platformu/BAKAP Beyazgül Derneği Bilim ve İnsan Vakfı Biyorezonans ve Biyobilişim Teknolojileri Derneği/BİBİD Burak Derneği Dünya Hapkido Derneği/DÜHA Dünya Tüm Hapkido Dernek ve Federasyonları Birliği/WAHA Eczacılar Dostluk Dayanışma ve Kalkındırma Derneği/ECZADER Entelektüel Bakış Derneği/EBADER Erdem Kültür Ahlak ve Dayanışma Derneği/ERDEM-DER Ev Hanımları Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği/EHADER Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği/EVKAD Felakette Acil Yardım Derneği/FAYDER Genç Diyalog Grubu/DİYALOG-G Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP Gönüllü Hanımlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği/GÖNÜLDER Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği/GÜLBERENK Gürcistan Dostluk Dernreği Hanımlar İlim ve Kültür Derneği/HİKDE Haseki Kadın Vakfı/HAKVA Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı/HAYAT Vakfı Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Hukukçu Hanımlar Derneği Hürriyet Eğitim ve Kültür Derneği/HÜRDER İmam Hatip Liseleri Spor ve Kültür Derneği/İSKÜDER İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı /İGETEV İnsan ve İrfan Vakfı İnsani Değerler Platformu/İDEP İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği/İDSB İstanbul Gençlik ve Düşünce Kulübü Derneği/GENÇDÜŞÜN İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği /İKADDER Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı/KASAV Kadın STK’ları Destekleme ve Geliştirme Grubu/KSDG Kadın ve Demokrasi Derneği/KADEM Kafkas Artvin Dernekler Federasyonu/KARDEF Kevser Eğitim Vakfı Kültürlerarası İletişim Merkezi Vakfı Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Marmara Ay Spor Kulübü Derneği/MAYSPOR Mirasımız Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği Mutlu Yuva Derneği Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği/NEYAD Nisan Girişim Grubu Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği/OKED Ordulular Vakfı Özlenen Değerler Çocuk ve Gençlik Vakfı/ÖZDEGENÇ Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER Pendik Gönülver Derneği Sıcak Yuva Vakfı Sporcu Kadınlar Derneği/SPORKAD Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği/SÜREYYADER STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP Türkiye Alemi İslam İlişkileri Merkezi/TAİM Türk Gençlik Vakfı/TGV Türkiye Disleksi Vakfı Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu/TÜGAP Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve Gençlik Platformu/ T-STK ÇOGEP Uluslararası Gençliği Topluma Kazandırma ve Eğitim Derneği/UKTEDER Uluslararası Maarif Anneleri Derneği/MAARİFHAN Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği/HAKEDER Uluslararası Aile Danışmanları Derneği/AİLEMİZDER Umut Çatısı Derneği Umut Çatısı Spor Kulübü Derneği Vizyoner Kadınlar Derneği/VİKADER Yelkenli Huzur Derneği Yeniden Okumalar Derneği Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği İZMİR İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği/İMHAD Gençlik Spor İzmir Yardımlaşma Derneği/İZYAD KARAMAN Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği KAYSERİ Yenilikçi Araştıran Geliştiren Eğitimciler Derneği/Y&ARGEDER KOCAELİ Kentin Kadınları Platformu/KENT-KA KONYA Anadolu Aile Derneği Çağdaş Aile Derneği Dost Eli Konya Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik Derneği İKDAM Eğitim Derneği Mahmut Sami Ramazanoğlu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konya Sivil Kadın Platformu Mevla Der Öksüz Yetim Çocuklar ve Kimsesizlere Yardım Derneği REHADER Sosyal Rehabilitasyon Derneği Tek Ebeveynli Ailelere Destek Derneği MALATYA Akleden Kalp Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği BilgiYolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi/BİLSAM Malatya Aile Platformu NEVŞEHİR Kırçiçeği Aile Derneği ORDU Ordu Gülistan Kadını Geliştirme Derneği SAMSUN Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği/HANDER Kadından Topluma Eğitim Hareketi Derneği/KATEDER Kardeş Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ŞANLIURFA El Birliği Derneği Sarı Başaklar Derneği

Yorum Yazın