Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya karşı yapılan operasyonda şehit düşen Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir’in babası Selçuk İsa bey caminde imamlık görevini yürüten 

İbrahim Taşdemir Aylardır orman yangının sürdüğü ve yüz binlerce canlı hayatın yanarak telef olduğu, Avustralya başbakanına mektup gönderdi.

AVUSTRALYA BAŞBAKANINA AÇIK MEKTUP !

Sayın Başbakan;
Bu mektubu size, İsa peygamberin annesi bakire Meryem’in evinin, İsanın en küçük havarisi Aziz yuhannanın gömüldüğü St. John bazilikasının, Yedi Uyuyanlar mağarasının bulunduğu Türkiye / Selçuk’tan yazıyorum.
Ülkenizde yağmurların yağmadığını, kuraklık olduğunu öğrendim.
Ülkenizde çıkan yangını, insanların, hayvanların çektikleri sıkıntıyı televizyondan izledim.
Fazla su içmemeleri için atların ve develeri vuracağınızı öğrendim.
Çanakkale savaşında yaralı dedelerinizi kucağında taşıyıp yardım eden dedelerim gibi, ben de size yardım etmeye karar verdim.
Yüce Allah bu gerçekleri size ve milletinize duyurmam, uyarmam için beni görevlendirdi.

Sayın BAŞBAKAN;
Evrende hiçbir şey tesadüfen olmaz.
Her şey Allah’ın izin vermesi ve dilemesiyle olur.
Bir ülkeye yağmur yağması veya yağmaması, doğa kanunlarını koyan Allah Teâlâ’nın emriyle olur.
Allah; yağmuru verirken de, vermezken de doğa kanunlarıyla işini yapar.

Ülkenizdeki kuraklığın sebebini Yüce Allah Kur’anda şöyle açıklıyor:
(Hud kavmine dedi ki)”Milletim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin ki, üzerinize bol bol yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın; Günahkârlar olarak yüz çevirmeyin.” (Hûd : 52)
“Şayet onlar, (İslâm) yolunda dosdoğru yürüselerdi (ve ondan sapmasalardı), onlara bol bol yağmur indirir (ve dünyada onların rızıklarını bollaştırırdık).” (Cin 16)
“O ülkelerin halkı, îmân etmiş (peygamberlerine inanmış) olsalar ve gereği gibi (günahlardan) sakınsalardı, elbette onların üzerine gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık (onlar için gökten yağmur yağdırır ve yerden bitkiler yeşertirdik). Fakat onlar, (peygamberlerini) yalanladılar. Biz de yaptıklarından (inkar ve günahlarından) dolayı onları helâk edici bir azapla cezâlandırdık.” (A’râf 96)
Son peygamber Muhammed, kuraklığın nedenini şöyle açıklıyor:
“Bir toplum, mallarının zekâtını vermezse, mutlaka gökten yağmur kesilir. Şayet hayvanlar da olmasaydı, tek damla yağmur bile yağmazdı.” (“Kurtubî Tefsir”; c: 1, s: 418)
Bu ayetlerden ve Muhammed’in sözünden anlıyoruz ki:
Allah sizi ve vatandaşlarınızı hem imtihan ettiği için yağmur yağdırmıyor.
Hem de ülkenizdeki insanların günahlarından dolayı yağmur yağdırmıyor.

Bu ayetlerden anlıyoruz ki ülkenizi kuraklıktan kurtarmanızın çaresi:
1- Allah’ın bir olduğuna, eşi, oğlu, ortağı olmadığına inanmak.
2-Allah’ın tüm peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmak.
3-Günahlarınız için tevbe etmek.
4-Kazançlarınızdan zekat vermek (Fakirlere yardım etmek)
5- Kur’anı okuyup gereğini yaparak Muhammedin yolunu izlemektir.

Eğer tavsiyelerimi siz ve milletiniz uygularsanız, şunları kazanacaksınız:
1- İnşallah bu felaketten, yangından kurtulacaksınız !
2-İnşallah ülkenize bol bol yağmuru Allah yağdıracak !
3-İnşallah size ve ülkenize bolluk zenginlik verecek !
4- Milyonlarca masum hayvanı ölümden kurtaracaksınız !
5- Yüce Allah’ın, peygamberlerin, meleklerin ve tüm canlıların sevgisini kazanacaksınız.
6- Bundan önce, sizin ve milletinizin yaptığı günahlarınızı Allah affedecek !
7-Siz ve milletinizden inananlar, cennete girme şansı kazanacaksınız !
8-Milletinizi Allah’ın yoluna davet ettiğiniz için vatandaşlarınız sayısınca sevap kazanacaksınız
9-Tavsiyelerimi yapmak için para harcamayacaksınız !

Yoksa; ülkenizdeki develeri, atları, eşekleri öldürerek kuraklıktan, felaketten kurtulamazsınız.

Eğer hayvanları öldürürseniz; kuraklığı ve felaketinizi artırırsınız.
(Muhammed peygamber’in yukarıdaki açıklamasına bakın)
Allahın size gazabı artar !
Allah sizi ve ülkenizi Kur’anda anlattığı Ad kavmi, semud kavmi gibi helak edebilir !
Semud milleti, Allahın gönderdiği deveyi kestiler de, Allah da semud kavmini helak etti.
Sakın ha ülkenizdeki Allaha ait olan develeri ve atları su için öldürmeyin.

Lütfen ! Kur’anı okuyun.
Zaten Kur’anı okurken Allah ile konuştuğunuzu hissedeceksiniz.
Ülkenizde televizyonlardan Kur’anın İngilizce anlamını yayınlayın.
Ahirette de Kur’andan siz ve vatandaşlarınız sorumlu tutulacaksınız.
Kur’anı reddedenlerin; başının çok fena derde gireceğini Kur’anda okuyacaksınız.
Siz ölünce, gözlerinizden perde kaldırılacak.
Gerçekleri orada göreceksiniz ve sözlerimin, Kur’anın doğru olduğunu anlayacaksınız.
İyiliğiniz için sizi ve vatandaşlarınızı islama davet ediyorum.
Peygamberleri, uyarıcıları dinlemeyenler helak olup gittiler.

Lütfen geç kalmayın. Bana; “Beni uyarmadın” demeyin !
Haydi kendinize ve vatandaşlarınıza sonsuz bir iyilik yapın !
Yapacağın şey basit ve masrafsız;
Kur’anı okumak, içeriğine inanıp Muhammed’i izleyerek şu cümleyi söylemektir:
Ben şahidim ki Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Ben şahidim ki Muhammed Allah’ın kulu ve resulüdür.
Allah, sen, Kur’an, melekler şahit ki, sizi ve aracılığınızla tüm vatandaşlarınızı uyarıp en güzele davet ettim ! Bu daveti vatandaşlarınıza iletmekle Allah’a karşı sorumlusunuz.

İbrahim Taşdemir.
Selçuk / Türkiye
e- mail: [email protected]

Not:Eğer develeri atları ülkenizde istemiyorsanız, benim temsilcisi olduğum İHH insani yardım kuruluşumuz onları canlı olarak sizden alı etini fakir ülkelerdeki insanlara dağıtabiliriz.

OPEN LETTER TO AUSTRALİAN PRİME
MİNİSTER

To the Hon Prime Minister of Australia,
I write this letter to you from the location of the home of Virgin Mary the mother of Jesus, the home of the basilica of St John the youngest apostle of Jesus and from the home of the cave of the Seven Sleepers, from the city of Selcuk, Turkey.
I have learnt that it is not raining in your country and that you are experiencing drought. I have watched on TV the bushfires that have caused much grief to your people and animals. I have also learnt that you plan to shoot horses and camels so that they do not drink more water.
Like my grandfathers who carried and helped your grandfathers in the battle of Canakkale (Gallipoli), I have decided to help you.
God Almighty has tasked me with notifying and warning your people.

Dear Prime Minister,
Nothing in this universe happens by coincidence.
Everything happens with the permission and will of God.
Rainfall upon a country or its absence, happens by the command of God, creator of the laws of nature.
God; when He gives rain, and when He withholds rain, does so with the laws of nature.
God the Almighty, in the Quran, explains your countries drought as follows:
And, O my people! Ask forgiveness of your Lord, then turn unto Him repentant; He will cause the sky to rain abundance on you and will add unto you strength to your strength. Turn not away, guilty! (Hud 52)
If they (the idolaters) tread the right path, We shall give them to drink of water in abundance (Cin16)
And if the people of the township had believed and kept from evil, surely We should have opened for them, blessings from the sky and from the earth. But (unto every messenger) they gave the lie, and so We seized them on account of what they used to earn. (Araf 96)
Muhammed, the last Messenger, explains the reason for the drought as follows:
“Certainly rain would not fall from the sky for a community who does not give in charity from his wealth. A single drop of rain would not fall if it were not for the animals.(Kurbuitevsir, c:1, s:418)
We understand from these Quranic verses and the word of Muhammed that:
God is withholding rain to test you and your people and He is withholding rain because of the sins of your people.
We understand from these verses that the solutionto save your country from the drought is by:
1. Believing in the oneness of God, that He has no equals or sons
2. To believe in all of God’s prophets, books, angels, the day of judgment and kader (destiny)
3. To repent for your sins
4. To give in alms to the poor
5. To read the Quran and follow the path of Muhammed
If you and your people follow my recommendations you will
1. God willing, be saved from this disaster, the bushfires
2. God willing, God will giveabundant rainfall upon your country
3. God willing, God will give your country prosperity and wealth
4. You will save millions of innocent animals from death
5. You will gain the love of Almighty God, His prophets, angels and all living creatures
6. God will forgive your past sins and the sins of your people
7. You and those among your people who believe will gain the opportunity to enter paradise
8. You will gain good deeds for calling your people to the path of God
9. You will not spend anything to implement my recommendations (it will not cost you anything)

You will not escape this disaster by killing the camels, horses and donkeys in your country.
If you kill animals, you will increase the drought and disaster (take a look at the explanation of the Prophet Muhammed).
God’s wrath will increase.
God may destroy your country and your people as was the case for the people of Ad and Thamud as explained in the Quran.
The people of Thamud slaughtered the camel sent by God, and God destroyed the people of Thamud.
Do not kill the camels and horses in your country, which belong to God, for the sake of water.
Please! read the Quran.
You will feel that when you are reading the Quran that you are speaking with God.
Broadcast the English meaning of the Quran in your country.
In the hereafter you and your people will be held accountable.
For those who reject the Quran, you will read in the Quran the misery that has inflicted them.
When you die, the veil from your eyes will be lifted.
You will then see the truth, and understand that my words, that the Quran is the truth.
For your good and the good of your citizens I invite you to Islam.
Those who did not listen to the Prophets and warnershave perished.
Please do not be late. Do not say that “I have not been warned”.
Do yourself and your citizens an endless favour.
What you need to do is simple and inexpensive; it is to read the Quran, believe in its contents and follow Muhammed by saying:
I testify that God is one, there are no deities beside him. I testify that Muhammad is His servant and Messenger.
My witnesses are God, you, the Quran and the angels that I have warned you and through you your citizens and have sent you a most beautiful invitation. You are responsible for communicating this invitation to your citizens.

Ibrahim Tasdemir
Selcuk/Turkey
Email: [email protected]

Note: If you do not wish to keep the camels and horses in your country, the IHH Humanitarian Relief Foundation of which I am a representative will be prepared to take them off your hands alive so that poorer countries may benefit from their meat.

Yorum Yazın