07b2221f9a67f14c2cfaafb254fcdd3a af426f2f6445094b7bc9c9b1b8127e02evlilik (1)

14 Şubat Ahlaksızlığı Yayma Günü neticesinde özendirilen flörtte tuzak vardır.

Kıymetli okurlar bugünkü konumuz yaklaşan 14 Şubat Sevgililer günü safsatası ile alakalı olacaktır. 14 Şubat Sevgililer günü adı ile bildiğimiz aslında kendi tabirimle Ahlaksızlığı Yayma Günü ve kutlamalarının İslam dininde hiçbir yeri yoktur. Sevgililer Günü, câhilî eski Roma bayramıdır. Sevgililer Günü, milattan sonra 14 Şubat 270 yılında hakkında idam kararı verilen Saint Valentine (Aziz Valentin) adıyla bilinen papaz ile bağlantılıdır. Hikâyeye göre; “O dönemde birbirlerini seven iki insan varmış, dönemin kralı onların evlenmelerini yasaklamış, bu Valentin adlı papaz da bunların nikâhlarını kıyar. Bunu duyan kral da Papaz Valentin’i astırır ve o günden bu güne Hıristiyanlar bu günü sevgililer günü olarak kutlarlar.” Kâfirler ve bu konunun ciddiyetinden habersiz, bilinçsiz, şuursuz bazı Müslümanlar bu günü hâlâ kutlamaya ve bu günde her türlü fuhuş ve çirkinlikleri yaymaya devam etmektedirler.

images

Müslüman’ın, kâfirlerin bayramlarından bir şeyi kutlaması asla câiz değildir. Hadis-i Şerifte Hz Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) “Her kim, bir topluluğa benzerse (onları gösteren bir işaret olarak giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır.” buyurmuştur. Bu hadis-i şerifin açıklamasında muteber kaynaklardan şu bilgilere eriştim: 1– Müslüman’ın iman esaslarını etkileyecek şekilde bir benzeşme getiren her söz, tutum ve davranış reddedilmiştir. Böyle bir netice iman açısından tehlikeli sonuçlar doğurur. 2– Günlük hayata dair, insanî ilişkileri düzenleyen mesela ekmek tüketimi, ayakkabı giyimi türünden şeylerde bir benzeşme yasağı yoktur. 3– Diğer din mensuplarının veya dinden uzak kesimlerin kendileri açısından bir din gibi geliştirdikleri davranışları, sözleri ve uygulamaları da yasaklanan bölüme girer.

anime-boy-drink-girl-lol-Favim.com-272181_large

Bir yılbaşı mantığı bunun örneği olarak görülebilir. Sevgililer Günü de bu hadis-i şerifi andıran cinstendir. Çünkü bu Hıristiyanlığın bayramlarından birisidir! “14 Şubat Ahlaksızlığı Yayma Günü” kişilere flörtü normal bir şeymiş gibi göstererek günahlara kapı açar. Flört, birbiri ile evlenmeleri câiz olan, aralarında evlenme engeli bulunmayan bir kadın ile bir erkeğin evlilik dışı arkadaşlık yapmalarına verilen addır. Böyle bir durumun, ne geleneklerimizde, ne de dinimizde yeri yoktur. İslâm’ın kadın-erkek ilişkileri hakkında getirdiği hüküm ve kurallar açısından bakıldığında flörtün bütünüyle İslâm sınırları dışında kaldığı görülür. Evlenecek tarafların, birbirlerini daha iyi tanımaları için flört etmeleri, kapalı bir mekânda yalnız kalmaları, nikâhsız beraber yaşamaları, sevgili olmaları dînen uygun değildir. “14 Şubat Ahlaksızlığı Yayma Günü” yazılı ve görsel medyada izleyen saf beyinleri kandırmak için ne kadar da normal gösterilmeye çalışılmaktadır! Hâlbuki onların derdi yoğun alışverişlerin yapılması sebebi ile ortaya çıkan reklam pastasından pay almaktan başka bir şey değildir.

 

 

Bir de, bu gün için yapılan her yerde boy boy afişleri asılan sosyal medya aracılığı ile de şişirilen özel kampanyalara ne demeli? İşyerlerinin ticari kaygıları yüzünden yapmış olduğu Sevgililer günü kampanyaları, yavrularımızın, gençlerimizin kısacası insanımızın ahlakını kendi ticaretlerine kurban etmekten başka bir şey değildir. Ahlaksızlığı Yayma Günü neticesinde flörte özenen ve flört sonucu evlenen gençlerin çoğu sonunda pişman olmuştur. Flörtle evlenenlerin boşanmaya daha yatkın oldukları, örneklerini çokça gördüğümüz inkâr edilemez bir gerçektir! Atalarımız da demişler ki: “Sevda geçer yalan olur, sonu sokar yılan olur!” Şimdi bu yazıyı okurken bir taraftan Şeytan kulağınıza şunları da fısıldamış olabilir: “Hangi devirde yaşıyoruz?” ya da “Ama benim arkadaşım çok dindar, ayrıca dürüst ve güvenilir bir kişi.” (Sanki bir kişi temiz, dürüst ve dindar olunca, dini emir ve yasakların muhatabı olmaktan çıkıyormuş gibi veyahut da Allah’ın haram kıldığı bir fiili işleyen, hatta mübah gören bir kişi ne derce dindar oluyorsa.) Ya da şöyle bir vesvese gelebilir kalbinize: “İnsanlar iyice tanımadıkları ve görmedikleri bir insanla ömür geçirebilir mi? ” Arkadaşlar şeytan insanları harama sevk ederken genellikle sağ taraftan yaklaşır. Kadın-erkek ilişkileri hususunda bu kadar katı sınırlar çizen İslâm’ın asıl hedefi; kadın ya da erkek, ferdi toplumdan soyutlamak asla değildir. İslam’ın kişilerin hürriyetlerini kısıtlamak gibi bir derdi yoktur. İslam, prensipleriyle toplumumuzu içine sürüklenebileceği çok büyük yanlışlardan kurtarmayı ve toplumun çekirdeği demek olan “âile müessesesi”ni her türlü korumayı hedeflemiştir. Hadisi Şerifte Hz Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) “Ey gençler topluluğu!.. Sizden kimin evlilik yükümlülüklerine gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik, gözü ve ırzı, harama karşı daha fazla koruyucudur…” (Buhâri ) buyurmuştur.

12741958_10208382748346991_883290883532544440_n

14 Şubat Ahlaksızlığı Yayma Günü neticesinde özendirilen flörtte tuzak vardır. Flörtte çok defa, kız, erkek tarafından veya erkek, kız tarafından kandırıldıktan sonra terkedilir. Kim kız kardeşinin, kızının veya bir yakınının sevmek, sevgili olmak bahanesi ile kullanılıp bir paçavra gibi atılmasını ister. Flört, akıl mantık hislerini alt üst eder. Flörte alışan, sık sık arkadaş değiştirir. Bu alışkanlığından dolayı da evlendikten çok kısa bir süre sonra boşanır. Kandırıp terk eden hain, kandırılan da maskara durumuna düşer. Flörtte çok defa, iffet elden gider. Erkek olsun kadın olsun, namuslu Müslüman bir fert için bundan büyük felâket olamaz. Flört arzusu, tenhada buluşmaya davet eder. Sonunda, birçok gencin başı belâya girer. Bu arkadaşlıkta iş eğlenceye dökülünce, çiftlerin güveni sarsılır. Karşısındakini kolay ulaşılır görür, sonra da birbirlerine ahlâksız diye hakaret eder noktaya getirir. Hatta bu durum, her ne kadar şimdi farkında olmasa da bir kadını ve erkeği, hayatı boyunca itibarsızlığa sürükleyecek, haysiyetini ayaklar altına alacak ve ileride pişmanlıkla hatırlanacak kara bir leke gibidir. Hz Allah (c.c) Âyet-i kerimede “Zinâ eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenmez; zinâ eden kadınla da ancak zinâ eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu mü’minlere haram kılınmıştır.” buyrulmaktadır. (en-Nûr, 3) Açıkça anlaşıldığı üzere, Cenâb-ı Hakk temizi temize, günahkârı da günahkâra lâyık görmektedir.

 

Son olarak kıymetli okurlar, 14 Şubat Ahlaksızlık Günü dâhil, toplum olarak hiçbir şey bizleri Allah’ın (c.c) haramlarından bir harama gevşek bakmaya sevk etmemelidir. Bu konuda net bir tavır takınmalıyız. Müslümanca bir tavır takınmalı günahlar karşısında tıpkı bir sahabe (r.a) gibi dik durmalıyız. Böylece bizlerin dik duruşu, belki de bu tip günlerin cazibesine kapılıp gerçeklere yüz çeviren, günaha düşen bazı kardeşlerimize ders olacaktır. Âcizane düşüncem bu duruşumuz inşallah bu masallarla Müslümanların kandırılamayacağı mesajını vermekle beraber bu tuzağa düşen kardeşlerimizin de uyanmalarına vesile olacaktır, inşallah. Hayatta en mühim ve en hakiki sevgi olan Allah ve Resulünün sevgisi ile kalın, Allah’a emanet olun

!

Yorum Yazın